0 (352) 324 00 50

Hastanemizde modern Diş Hekimliği uygulamalarına izin veren, yüksek teknolojiye sahip sert ve yumuşak doku lazerleri, CAD-CAM bilgisayar destekli restorasyon sistemi, ağız içi kameralar, bilgisayarlı tomografi ve operasyon mikroskobu gibi cihazlar mevcuttur. 

Ağız içi kamera

Erken dönemde çürük teşhisinde görsel--dokunsal muayene ve radyografilere ek olarak ağız içi kameraları kullanımı ile diş sert dokularındaki ufak değişiklerin görülmesi, daha güvenilir verilerin elde edilmesi, teşhisin subjektifliğinin azaltılarak daha objektif sonuçların elde edilmesi; böylece önleyici ve durdurucu tedbirler ile diş hekimliğinde gereksiz restorasyonların yapılmasının önlenmesi sağlanmaktadır.

Dental Lazerler

Lazer teknolojisindeki gelişmeler bu cihazların sağlık alanında farklı amaçlarla kullanımına imkan vermiştir. Lazerler diş hekimliğinde sert doku cerrahisi, diş etinin cerrahi yöntemle şekillendirilmesi, ağrısız çürük temizleme işlemi, diş eti estetiğine yönelik işlemler, kanal tedavisi, beyazlatma işlemleri ve kanama kontrolü gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Hastanemizde sert doku cerrahisinde BIOLASE Er,Cr:YSSG lazer,  yumuşak doku cerrahisinde ve dental estetik işlemlerde ise BIOLASE Diod lazer ve Sirona Diod lazer cihazları kullanılmaktadır.

Bilgisayar Destekli CAD-CAM sistemler

Günümüzde, estetik kaygı ile yaptırılan diş tedavilerinin kısa süre içerisinde yapılmasını imkân kılan bilgisayar destekli sistemler kullanılmaktadır. Lamine uygulaması, tam seramik köprü uygulamaları ve porselen dolgu gibi estetik diş tedavileri bu sistemlerle tek seans ile tamamlanabilmektedir. Dişin kesilmesini takiben dijital kamera ile alınan görüntü, bilgisayar ortamına 3D olarak aktarılmaktadır. Hekim ve hasta yeni dişin görünüşünü bilgisayar ortamında birlikte değerlendirir. Bu süre sonunda yeni diş, cihaz tarafından, özel porselen bloklardan kazınarak hazırlanmaktadır. Böylelikle; estetik diş çözümlerine, günlerce prova yapmadan, ölçü alımından kaynaklı bulantı ve hassasiyet problemi yaşamadan bir günde ulaşılabilmektedir. Bu sistem ile uygulanan porselenlerin yapısında metal bulunmamaktadır. Yapısı, dişin doğal yapısına en yakın malzemedir; ayrıca ışık geçirgenliği ile de doğal dişe benzer estetik özelliktedir. Hastanemizde Dentsply Sirona CAD-CAM sistemi mevcuttur.

Dental Bilgisayarlı Tomografi

Panoramik radyografiler, günümüz dişhekimliğinde daha doğru bir teşhis ve tedavi planlaması için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Konik ışın demeti kullanılarak alınan 3 boyutlu dental tomografi görüntüleri özellikle implant uygulamaları gibi cerrahi girişimlerin hızlı bir şekilde planlanmasında büyük avantajlar sunmaktadır. Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek  veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Hastanemizde KAVO marka dental tomografi cihazı ile baş-boyun bölgesinden yüksek detay ve ölçüm doğruluğuna sahip görüntüler elde edilebilmektedir.

Dental Operasyon Mikroskobu

Büyütme ve aydınlatma araçlarının etkin kullanımı hem cerrahi olan hem de olmayan uygulamaları kolaylaştırmıştır. Bu cihazlar hassas diş hekimliği uygulamalarında insan gözünün çözünürlük sınırı olan 0,2 mm’den daha yüksek çözünürlükte görüntü sağlayarak hekimin görüş gücünü artırırlar. Mikroskoplar bu özellikleriyle endodontik tedaviler, restoratif işlemler, cerrahi girimşel işlemler sırasında büyük kolaylık sağlarlar. Mikroskop ile yapılan büyütme ve aydınlatma sayesinde diş hekimi çıplak göz ile yapılan işlemlere oranla çok daha net ve ayrıntılı bir görüş alanı kazanır. Çatlakların tespiti, çürüğün uzaklaştırılması, kök kanalı ağızlarının yerlerinin belirlenmesi, kuron marjinlerinin uyumlanması, furkasyon ve perforasyon tamirleri, dişeti ameliyatları, apikal rezeksiyon, cerrahi insizyon ve greftleme gibi işlemlerde mikroskobun kullanımı diş hekimine büyük avantaj sağlar.