0 (352) 324 00 50

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş ve kendisinin farkında olan mutlu diş hekimleri yetiştiren;

Üniversitenin amaç ve hedefleri ile uyumlu, bir kalite güvence sistemini tesis edip ve gelişmesine katkıda bulunan;

Mesleki bilgi, beceri ve modern diş hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, üstün kazanımlarını toplumun ağız-diş sağlığını korumak ve tedavi etmek için kullanabilen, hasta odaklı tedavi yaklaşımını esas alan, multidisipliner yaklaşım gösterebilen, koruyucu uygulamaları ve kontrolleri tutum haline getirerek yapılan tedavilerinin ömrünü uzatabilen ve etik değerlere sahip yetkin diş hekimleri yetiştiren;

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören koruyucu ve rehabilite edici yaklaşımları kullanan;

Diş hekimliğinde tanı ve hasta tedavi hizmetlerini, kendi alanlarında ulusal ve uluslararası platformda isim sahibi öğretim üyeleri tarafından, takım ruhu içerisinde çağdaş bilgi, beceri ve ileri teknoloji ile gerçekleştiren;

Mezuniyet sonrası eğitimler ve kurslar düzenleyerek, diş hekimlerine güncel mesleki bilgiler sunan;

Öğrencileri ile iletişimi güçlü, birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan, hastalarının ve meslektaşlarının haklarına saygı gösteren bir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi olmaktır.