0 (352) 324 00 50

  • Sorumluluk bilinci
  • Sağlıkta kalite ve güvenlik
  • Hasta odaklılık
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti ve verimlilik
  • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık
  • Ortak bir kurum kalite kültürü
  • Eğitim, araştırma ve topluma katkı hizmetleri