0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Semiha EKRİKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Semiha EKRİKAYA

Restoratif Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Semiha EKRİKAYA

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Kurum

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

2011-2016

Uzmanlık

Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi

2017-2021

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi Başlığı:

Farklı Anterior Estetik Uygulamaların 2 Yıllık Klinik Takibi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sezer DEMİRBUĞA

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Diş Hekimi

Yahyalı Devlet Hastanesi

2017

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi

2017-2021

Dr.Öğr. Üyesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2022-

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.   Yeşil sentez Ag@nGO nanokompozit içeren dental adezivin antibakteriyel aktivitesi ve dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Proje kodu: 220S445. TÜBİTAK-1002/Araştırmacı.

2.   Farklı anterior estetik uygulamaların 2 yıllık klinik takibi. Proje kodu: TDH-2018-8184. BAP/Araştırmacı.

3.   Üniversal adezivlerin farklı dental materyallere bağlanma performanslarının değerlendirilmesi. Proje kodu: TSA-2017-7223. NAP/Araştırmacı.

4.   Yeşil sentez metoduyla kuşburnu (Rosacanina) ekstresinden elde edilen Ag NP (Gümüş Nanopartikül)’lerin çürük engelleyici ektisinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK–2209-B/Akademik danışman.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD)

                                                 Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD)

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Ekrikaya S, Yilmaz E, Celik C, Demirbuga S, Ildiz N, Demirbas A, Ocsoy I. Investigation of ellagic acid rich-berry extracts directed silver nanoparticles synthesis and their antimicrobial properties with potential mechanisms towards Enterococcus faecalis and Candida albicans. Journal of Biotechnology. 2021:341;155-162. doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.09.020

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

  1. Ekrikaya S, Demirbuga S, Avcı B, Akay AT. “Üniversal adezivlerin rezin siman ve diş dokuları arasındaki bağlanma dayanımına etkisi” 23.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 8-10. Kasım 2019, İstanbul. ss. 58-59. (Sözlü bildiri)
  2. Ekrikaya S, Demirbuga S, Avcı B, Cakir NN. “Üniversal adezivlerin ve çeşitli yüzey işlemlerinin rezin siman-fiber post ve kor kompoziti-fiber post bağlanma kuvvetine etkisi” ” Erdiş Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri. ss. 147-155. (Sözlü bildiri)
  3. Ekrikaya S, Solakoglu E. “Kanal Tedavisi Sonrası Renklenen Anterior Dişlerin Beyazlatma Sonrası Kompozit Restorasyonu: Olgu Sunumu” NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021. ss.347-348. (Sözlü bildiri)
  4. Solakoglu E, Ekrikaya S. “Nekrotik Pulpalı ve Açık Apeksli Dişlerin Farklı Endodontik Tedavi Protokolleri: İki olgu sunumu” NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021. ss.392-393. (Sözlü bildiri)
  5. Ekrikaya S, Demirbuga S. “Direct Composite Restoration Of Dental Fracture:  Case Report” 22.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 19-21 Ekim 2018, İstanbul. (Poster bildirisi)
  6. Ekrikaya S, Demirbuga S. “Polidiastemaların Kompozit Restorasyonlarla Tedavisi: Vaka Sunumu” Erdiş Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri. ss. 632-633. (Poster bildirisi)
  7. Ekrikaya S, Solakoglu E. “Anterior Kırık Dişin Kompozit Restorasyonlarla Tedavisi: Olgu Sunumu” NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021. (Poster bildirisi)
  8. Solakoglu E, Ekrikaya S. “Endodontik Tedavili Dişin CAD-CAM Nanoseramik Endokron ile Restorasyonu” NEU Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021. (Poster bildirisi)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Karaagac Z., Dadi S., Ekrikaya S., Ocsoy I. "Plant Extract Guided Nanomaterials and Plant Disease Management" Nanotechnology in Sustainable Agriculture: : CRC Press; 2021:271-290. E-Book ISBN: 9780429352003

Diğer yayınlar: