0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye YILDIRIM

Protetik Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Hüsniye YILDIRIM

Akademik Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlık Alanı: Protetik Diş Tedavisi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği

Erciyes Üniversitesi

2010-2015

Uzmanlık

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Ordu Üniversitesi

2017-2021

 

Diş hekimliğinde Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Titanyum Altyapı Üzerinde Kullanılan Seramik Abutmentlerin Bağlantısına Farklı Universal Adeziv Sistemlerin Etkisi; Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tulga

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2017-2021

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Titanyum altyapı üzerinde kullanılan seramik abutmentlerin bağlantısına farklı universal adeziv sistemlerin etkisi. (Araştırmacı, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. AYÇA TULGA, HÜSNİYE YILDIRIM (2021). Effect of different cleaning methods on resin bond strength of contaminated monolithic zirconia. Journal of Adhesion Science and Technology, 1-11. (DOI: 10.1080/01694243.2021.1892428)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. DOĞU ÖMÜR DEDE, ERSAN ÇELİK, AYÇA TULGA, HÜSNİYE YILDIRIM. Maksiller Santral Kesici Dişin Restorasyonu İçin Alternatif Bir Yaklaşım. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongres (Eylül 2017, İstanbul, Poster Sunumu)

B2. DOĞU ÖMÜR DEDE, FİGEN ÖNSÖZ DEDE, HÜSNİYE YILDIRIM, EMRAH TÜRKMEN. Parkinson Hastasının ‘All-On-Four’ Konsept İle Rehabilitasyonu. Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. (Eylül 2018, Ankara, Poster Sunumu)

B3. AYÇA TULGA; HÜSNİYE YILDIRIM. Kontamine Monolitik Zirkonyanın Farklı Temizleme Yöntemlerinin Uygulanması Sonrası Rezin Simanla Bağlantısına Etkisi. 26. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi. (Kasım 2019, İzmir, Sözlü Sunum)