0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Taygun SEZER

Dr. Öğr. Üyesi Taygun SEZER

Protetik Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Taygun SEZER

Akademik Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlık Alanı: Protetik Diş Tedavisi

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

2009-2014

Tıpta Uzmanlık

Protetik Diş Tedavisi

Erciyes Üniversitesi

2017-2021

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

All-On-4 Konseptinde Anterior İmplant Pozisyonlarının, İmplant Çaplarının, Protetik Altyapı Materyallerinin Ve Bruksizmin Stres Dağılımına Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemiyle İncelenmesi – Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kerem KILIÇ

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Diş Tabip Asteğmen / Teğmen

Batman İl Jandarma Komutanlığı

2014-2015

Diş Tabibi

Özel Muayenehane

2015-2016

Diş Tabibi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2016-2018

Arş.Gör.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2017-2021

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. SEZER TAYGUN, KILIÇ KEREM, ESİM EMİR (2021). Effect Of Anterior Implant Position On Biomechanical Performance In The Maxillary All-On-Four Treatment: A 3-D Finite Element Analysis. Journal Of Oral Implantology. DOI: 10.1563/aaid-joi-D-21-00022   

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. ALBAYRAK HAYDAR, SEZER TAYGUN, AYATA MUSTAFA, ERASLAN RAVZA (2020). Monolitik Zirkonya Kronların Farklı Sinterleme Prosedürlerinin Renk Parametreleri Üzerine Etkisi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum- Isbn: 978-625-7720-05-2). 6. Internatıonal Gevher Nesibe Health Scıences Conference November 13-15, 2020 / ANKARA

B2. SEZER TAYGUN, ALBAYRAK HAYDAR, YILMAZ ASAN CANAY (2020). Protez Vuruğu Sonucu İlaca Bağlı Osteonekroz (Mronj) Gelişen Hastada Protetik Tedavi Yaklaşımı, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum). Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi (ERDİS) 26-29 Şubat 2020.

B3. ALBAYRAK HAYDAR, AYATA MUSTAFA, ERASLAN RAVZA, SEZER TAYGUN (2020). Farklı Sinterleme Prosedürlerinin Monolitik Zirkonyadan Üretilmiş Posterior Sabit Bölümlü Protezlerin Rengine Ve Kırma Dayanımına Etkisi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum). İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Ve Sağlık Kongresi (IDU-DENT 28-29 KASIM 2020).