0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DANIŞMAN

Ortodonti

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hikmetnur DANIŞMAN

Öğrenim Durumu: 

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Erciyes Üniversitesi 2009-2014
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ortodonti Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2020

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Odontojenik Tümörler /Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Ercan Şekerci

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnce Film Tekniği ile Kaplanmış Metal Braketler ve Ark Telleri Arasında Oluşan Sürtünmenin İncelenmesi/ Prof. Dr. Ali Altuğ BIÇAKÇI

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2016-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

2020- halen

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

    

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

DANIŞMAN HİKMETNUR,YELMER ZEYNEP AYBİKE,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT SİBEL,BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ (2017). Sınıf 2 Divizyon 2 Malokluzyonun Diş Çekimli Tedavisi: Vaka Raporu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3931187)

DANIŞMAN HİKMETNUR,YARDIMCI HÜLYA,HOLOĞLU FEYZA,AKBULUT NİHAT (2017). Ön Açık Kapanış ve Maksiller Darlığın Cerrahi Destekli Maksiller Genişletme İle Tedavisi: Vaka Raporu. 15. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3825814)

DANIŞMAN HIKMETNUR, ÇELEBİ FATİH(2019). Sınıf II Maloklüzyonun Tedavisinde Herbst Apareyi: Vaka Raporu. 16.ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU(Özet Bildiri)

BIÇAKÇI ALİ ALTUĞ, DANIŞMAN ŞENGÜL,DANIŞMAN HİKMETNUR (2018). Ortodontik Uygulamalarda DLC Kaplamalar. 4.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4558618)

DANIŞMAN ŞENGÜL, IŞIK GÜLFEM, DANIŞMAN HİKMETNUR, HOLOĞLU FEYZA(2017).  Fiziksel Buhar Biriktirme(PVD) Tekniği ile Elde Edilen İnce Filmlerin Ortodontik Uygulamalardaki Etkisinin Araştırılması. ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. (Yayın No: 188817957)