0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Bertan KESİM

Dr. Öğr. Üyesi Bertan KESİM

Endodonti

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Bertan KESİM

Öğrenim Durumu: 

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 2008
Tıpta Uzmanlık Endodonti Erciyes Üniversitesi 2015

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Dental İmplantlarda Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar ve Çözümleri/ Prof.Dr.Turgay Özseçkin

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve  Danışman(lar)ı: KESİM, B.;  ‘‘Farklı Özellikteki Nikel-Titanyum Kök Kanal Eğelerinin Kök Kanalında Mikro Çatlak Oluşturma Etkisinin in vitro İncelenmesi’’, Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, 2015 / Prof. Dr. Burak SAGSEN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2012-2015

Dr.Öğrt.Üyesi

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2016-2018

Dr.Öğrt.Üyesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020-Halen

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

GÜDÜMLÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

Yardımcı Araştırmacı: Proje No: TSG-2012-4188: ‘‘Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan farklı diş ünitlerinin su sistemlerinin hepatit virüsü kontaminasyonu açısından değerlendirilmesi’’

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Endodonti Derneği

CADA

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP)
Tez Öğrencisi: Proje No: TDH-2014-5448: ‘‘Farklı Özellikteki Nikel-Titanyum Kök Kanal Eğelerinin Kök Kanalında Mikro Çatlak Oluşturma Etkisinin in vitro İncelenmesi’’

Yürütücü: Proje No: 2017-1-AP3-2222: ‘‘Chitosan’ın kök kanal tedavisinde kullanılan patların dentin tübüllerine penetrasyonuna ve kök kanal dolgu materyalinin kanal duvarlarına bağlanma dayanımı üzerine etkisinin araştırılması.‘’

Araştırmacı: Proje No: 2018-1-AP3-2752: ‘‘Endodontik olarak enfekte süt ve daimi dislerdeki bakteri profillerinin analizi.’’ (Devam ediyor). Yürütücü: Seda TEZCAN ÜLGER Arastırmacı: Ebru DELIKAN , Arastırmacı: Bertan KESIM
 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A 1. Kesim B, Ak B, Üstün Y, Delikan E, Güngör A (2018). Effect of chitosan on sealer penetration into the dentinal tubules." Nigerian journal of clinical practice 21.10 (2018): 1284-1290.
A 2. Kesim B, Sagsen B, Aslan T. "Evaluation of dentinal defects during root canal preparation using thermomechanically processed nickel-titanium files." European journal of dentistry 11.02 (2017): 157-161.
A 3. Kesim B, Üstün Y, Aslan T, Topçuoğlu HS, Şahin S, Ulusan Ö. Efficacy of manual and mechanical instrumentation techniques for removal of overextended root canal filling material. Nigerian Journal of Clinical Practice 20.6 (2017): 761-766.
A 4. Ustun Y, Aslan T, Sagsen B, Kesim B. The effects of different nickel-titanium instruments on dentinal microcrack formations during root canal preparation. European Journal of Dentistry. 2015;9(1):41.
A 5. Topçuoğlu HS, Düzgün S, Kesim B, Tuncay Ö. Incidence of Apical Crack Initiation and Propagation during the Removal of Root Canal Filling Material with protaper and Mtwo Rotary Nickel-Titanium Retreatment Instruments and Hand Files. Journal of Endodontics. 2014;40(7):1009-. 
A 6. Üstün Y, Topçuoğlu H, Düzgün S, Kesim B. The effect of reciprocation versus               rotational movement on the incidence of root defects during retreatment procedures.       International Endodontic Journal. 2015;48(10):952-8.
A 7. Topçuoğlu H, Düzgün S, Ceyhanlı K, Aktı A, Pala K, Kesim B. Efficacy of different irrigation techniques in the removal of calcium hydroxide from a simulated internal root resorption cavity. International Endodontic Journal. 2015;48(4):309-16.  
A 8.  Topçuoğlu H, Demirbuga S, Tuncay Ö, Arslan H, Kesim B, Yaşa B. The bond strength of endodontic sealers to root dentine exposed to different gutta‐percha solvents. International Endodontic Journal. 2014;47(12):1100-6.
A 9.   Arslan H, Ayrancı LB, Karatas E, Topçuoğlu HS, Yavuz MS, Kesim B. Effect of agitation of EDTA with 808-nanometer diode laser on removal of smear layer. Journal of Endodontics. 2013;39(12):1589-92.
A 10.   Topçuoğlu HS, Kesim B, Düzgün S, Tuncay Ö, Demirbuga S, Topçuoğlu G. The effect of various backfilling techniques on the fracture resistance of simulated immature teeth performed apical plug with Biodentine. International Journal of Paediatric Dentistry. 2015;25(4):248-54.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B 1.  Topçuoğlu HS, Kesim B.  Endodontide lazerin uygulama alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;22(3):227-31.   
B 2.  Tuncay Ö, Topçuoğlu HS, Demirbuğa S, Kesim B. Endodontik Olarak Tedavi Edilmiş Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Alternatif Kanal Dezenfeksiyon Yaklaşımlarının Etkisi. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.6-10, 2015.
B 3.  Topçuoğlu HS, Etöz OA, Gümüş HÖ, Kesim B, Çetin S. Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Diş Ünitlerine Bağlı Su Ünitlerindeki Su Sistemlerinin Geri Akım Kontaminasyonu Açısından Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (1), 39-42