0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi H. Cansu KIŞ

Dr. Öğr. Üyesi H. Cansu KIŞ

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hatice Cansu KIŞ

Öğrenim Durumu: 

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 2014
Tıpta Uzmanlık Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Erciyes Üniversitesi 2019

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Dental İmplantlarda Karşılaşılabilecek Komplikasyonlar ve Çözümleri/ Prof.Dr.Turgay Özseçkin

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve  Danışman(lar)ı: Cameriere Yaş Tayin Metotlarının Kayseri ve Çevresinde 3 Ayrı Yaş Grubunda Uygulanmasıyla Bulunan Tahmini Yaşın, Kronolojik Yaş ile Uygunluğunun Araştırılması/ Doç.Dr.Emin Murat Canger

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Diş Hekimliği Fakültesi Erciyes Üniversitesi

2015-2019

Dr.Öğrt.Üyesi

 Diş Hekimliği Fakültesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019- halen

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Soydan, D., Doğan, S., Canger, E.M. et al. Oral Radiol (2019). https://doi.org/10.1007/s11282-019-00373-6.

A2.Coşgunarslan, A., Canger, E. M., Çabuk, D. S., & Kış, H. C. (2019). The evaluation of the mandibular bone structure changes related to lactation with fractal analysis. Oral radiology, 1-10.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Luzern, Switzerland , June 13-16 ,2018 “Effect of Eminence Inclination and Eminence Height on Different Stages of Internal Derangements of Temporomandibular Joint”

B2.16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Luzern, Switzerland , June 13-16 ,2018 “Evaluatıon Of Coronoıd Hyperplasıa In Patıents Wıth Ankylosıng Spondylıtıs”

B3.16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Luzern, Switzerland , June 13-16 ,2018 “Cortıcal Bone Thıckness And Densıty Alteratıon Of Bruxıst Patıents”

B4.24th International Congress of Turkish Dental Association Ankara /TURKEY September 27-30, 2018 “Evaluation of Stylohyoid Ligament Calcification In Patients with Bruxism”

B5.24th International Congress of Turkish Dental Association Ankara /TURKEY September 27-30, 2018 “Trabecular Structure Analysis of Mandibular Condyles in Patients with Osteoarthritis”

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar :

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. Kış H.C., Şekerci A.E., Demirbaş A.E., Etöz M., Deniz K. An Unusually Massive Fibrous Epulis Observed with Bone Resorption on the Maxillary Anterior Region: Case Report Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 2016;2(2):93-6.