0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi N. Nurdan KILINÇ

Dr. Öğr. Üyesi N. Nurdan KILINÇ

Restoratif Diş Tedavisi

 

 

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı             : Nazire Nurdan ÇAKIR KILINÇ

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi

Ege Üniversitesi

2005-2011

Y. Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi

Ege Üniversitesi

2005-2011

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Restoratif Diş Tedavisi

Erciyes Üniversitesi

2013-2017

 

Diş Hekimliğinde Uzamnlık Tezi ve Danışmanı

SINIF I ÇÜRÜK LEZYONLARININ TEDAVİSİNDE UNİVERSAL ADEZİVLERİN KULLANIMININ RESTORASYON BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: 12 AYLIK KLİNİK TAKİP

Danışman: Doç. Dr. Sezer Demirbuğa

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

Görev Unvanı

    Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Erciyes Üniversitesi 

 2013-2017 

Dr. Öğr. Üyesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019-

 

UZMANLIK SEMİNER ÇALIŞMALARI

1. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE UNİVERSAL ADEZİVLER

2. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE BULK FİLL KOMPOZİT REZİNLER

3. DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİŞ RENKLENMELERİ VE BEYAZLATMA

Projede Yaptığı Görevler

1. “Sınıf ı çürük lezyonlarının tedavı̇sı̇nde unı̇versal adezı̇vlerı̇n kullanımının restorasyon başarısı üzerı̇ne etkı̇sı̇: 12 aylık klı̇nı̇k takı̇p.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. BAP/Araştırmacı.

2. “Üniversal adezivlerin farklı dental materyallere bağlanma performanslarının değerlendirilmesi.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

3. “Rezin kompozitin dentin dokusuna bağlanması üzerine etidronik asitin etkisinin incelenmesi.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

4. “Akışkan bulk fill kompozitlerde mikro boşluk oluşumu ve kavite tabanı adaptasyonu üzerine farklı kondensasyon yöntemlerinin etkisi Bir Mikro-CT çalışması.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

5. “Üç Farklı Rezin Bazlı Boya Materyalinin Monomer Salınım Oranlarının Değerlendirilmesi.” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP/ Yürütücü.

6. “Silan Uygulaması Sonrası Tükürükle Kontamine Olmuş Hibrit Seramik Bloklara Rezin Siman Bağlanma Dayanımına Farklı Dekontaminasyon Yöntemlerinin Etkisinin Değerlendirilmesi.” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP/ Araştırmacı.

7. “Kontamine pediatrik zirkonyum kuronların bağlanma dayanımının değerlendirilmesi” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP/ Araştırmacı.

8. “Farklı Glaze Materyali ve Polimerizasyon Yöntemlerinden Sonra CAD/CAM Hibrit Seramiklerinin Yüzey Özellikleri ve Renk Değişimi Üzerinde Termal Yaşlandırma ve Çiğneme Simülatörünün Etkisi” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP/ Araştırmacı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

Türk Diş Hekimleri Birliği üyeliği.

Restoratif Diş Hekimleri Derneği üyeliği.

ESERLER LİSTESİ

1-Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar;

A1.              Çakir NN, Demirbuga S.  “The influence of different placement techniques on the clinical success of bulk-fill resin composites placed in Class II cavities: a 4-year randomized controlled clinical study” Clin Oral Investig doi: 10.1007/s00784-022-04749-7 (SCI-EXPANDED)

A2.              Çakir NN, Demirbuga S.  “The effect of five different universal adhesives on the clinical success of class I restorations: 24-month clinical follow-up.” Clin Oral Investig doi: 10.1007/s00784-018-2708-3  (SCI-EXPANDED)

A3.              Demirbuga S, Çakir NN, Akay AT.  “Microshear bond strength of universal adhesives for use with artificially demineralized enamel, with and without pre-ecthing.” J Adhes Sci Technol doi: 10.1080/01694243.2018.1482812  (SCI-EXPANDED)

A4.               Karatas O, Cakir NN, Ozsariyildiz SS, Kis HC, Demirbuga S, Gurgan CA. A deep learning approach to dental restoration classification from bitewing and periapical radiographs. Quintessence Int. 2021 Jun 9;52(7):568-574. doi: 10.3290/j.qi.b1244461 (SCI-EXPANDED)

A5.           Çakir NN, Demirbuga S, Balkaya H, KaradaŞ M. “Bonding performance of universal adhesives on composite repairs, with or without silane application.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_11_18 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A6.                 Balkaya H, Demirbuga S, Çakir NN, Karadas M, Zorba YO. “Micro-shear bond strength of universal adhesives used for amalgam repair with or without Alloy Primer.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_290_17 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A7.              Topçuoğlu HS, Şener İ, Demirbuga S, Çakır NN, Topçuoğlu G. “Efficacy of Endodontic Files with Different Metallurgical Characterization in Removing Root Canal Filling Material.” J Dent Biomater, 2018;5(2):551-558. (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A8.               Arslan S, Balkaya H, Çakir NN. “Efficacy of different endodontic irrigation protocols on shear bond strength to coronal dentin.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_502_18 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A9.             Arslan S, Koç AN, Avcı B, Balkaya H, Çakir NN. “Adhesion of candida albicans and candida parapsilosis to different restorative materials” Cumhuriyet Dental Journal doi: 10.7126/cumudj.2019;22(4) e-ISSN 2146-2852 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

2-Ulusal dergilerdeki yayınlar;

B1.                Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer DEMİRBUGA. “İATROJENİK BİR ENDODONTİK KOMPLİKASYONUN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU TREATMENT OF AN IATROGENIC ENDODONTIC COMPLICATION: CASE REPORT.” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 26: 287-290

B2.                Muhammet KARADAŞ, Sezer DEMİRBUĞA, Nazire Nurdan ÇAKIR. “FARKLI BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ UYGULANMIŞ DİŞLERİN RENKLENMESİNDE KIRMIZI ŞARABIN ETKİSİ.” J Dent Fac Atatürk 2017; 27(2): 73-78

B3.              Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer DEMİRBUGA. “RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE BULK FİLL KOMPOZİT REZİNLER.” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;  28: 188-193

B4.               Nazire Nurdan ÇAKIR KILINÇ, Ayşe Nur Doğan, Sezer Demirbuga. “Fiber Postun Kök Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Bulk-Fill ve Self-Adhering Kompozit Rezinlerin Etkisi.” EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 61-67

3-Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler;

C1.          Muhammet KARADAŞ, Sezer DEMİRBUĞA, Nazire Nurdan AKIR. “Diş renklenmeleri üzerine farklı betyazlatma yöntemlerinin etkisi.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 27-28 Ekim 2014, İstanbul. (Poster)

C2.          Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer Demirbuğa. “TREATMENT OF A RARE ENDODONTIC COMPLICATION CAUSED BY A DENTAL MALPRACTICE: A CASE REPORT.” 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest/Romanya. (Poster)

C3.           Ekrem Oral, Nisa Gül, Gökmen Kurt, Faruk İzzet Uçar, Nazire Nurdan akır, Alper Alkan. “İskeletsel Sınıf III Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu.” XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU,  2-4 Kasım 2015, Eskişehir. (Poster)

C4.           Nazire Nurdan ÇAKIR, Soley ARSLAN. “AESTHETIC REHABILITATION WITH FIBER APPLICATION IN ANTERIOR REGION: CASE REPORT.” 20.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 21-23 October 2016, İstanbul. (Poster)

C5.           Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer Demirbuğa. “Erken Dönem Çürük Lezyonlarında İki Farklı Universal Adezivin Klinik Performansı: 18 Aylık Klinik Takip.” 21.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 13-15 October 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

C6.           Aysun Tuğçe Akay, Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer Demirbuğa. “Beş Farklı Universal Adezivin Demineralize Mineye Bağlanma Dayanımı.” 21.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 13-15 October 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

C7.            Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer Demirbuğa. “Erken Dönem Okluzal Çürük Lezyonlarında Üç Adet Konvansiyonel Adezivin Klinik Performansı: 18 Aylık Klinik Takip.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

C8.             Soley Arslan, Hacer Balkaya, Nazire Nurdan ÇAKIR. “Rezin Kompozitin Dentin Dokusuna Bağlanması Üzerine Etidronik Asitin Etkisi.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

C9.             Soley Arslan, Ayşe Nedret Koç, Burhanettin Avcı, Hacer Balkaya, Nazire Nurdan ÇAKIR. “Farklı Bulkfill Kompozit Rezin Materyallere Candida Albicansın Adezyonu. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

C10.         Nazire Nurdan ÇAKIR, Ebru Nur Uçar. “Farklı Enstrümanlar İle Yerleştirilmiş Akışkan Kaide Materyali İçeren Mod Restorasyonların Kırılma Direnci.” 23.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 8-10 Kasım 2019, İstanbul. (Sözlü Sunum)

C11.     Nazire Nurdan ÇAKIR. “Bulk-fill Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Stabilizasyonu Üzerine Polisaj Sistemlerinin Etkisi.” Erciyes Üniversitesi Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri (Sözlü Sunum)

C12.           Semiha Ekrikaya, Sezer Demirbuğa, Burhanettin Avci, Nazire Nurdan ÇAKIR. “Üniversal Adezivlerin Ve Çeşitli Yüzey İşlemlerinin Rezin Siman-fiber Post Ve Kor Kompoziti-fiber Post Bağlanma Kuvvetine Etkisi.” Erciyes Üniversitesi Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri (Sözlü Sunum)

C.13.    Nazire Nurdan ÇAKIR KILINÇ. “Sınıf II Restorasyonlarda Farklı Yerleştirme Tekniği Kullanılarak Yerleştirilen Bulk-Fill Kompozit Rezinlerin Değerlendirilmesi: 6 Aylık Klinik Takip.” 25. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 17-18 Eylül 2021, İstanbul. (Sözlü Sunum)

4-Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

D.1.    Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer demirbuğa. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENTAL ADEZİV SİSTEMLER. Akademisyen Kitabevi. 7:87-99 2019

D.2.    Nazire Nurdan ÇAKIR. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE BEYAZLATMA. Akademisyen Kitabevi. 6:75-86 2019

D.3.          Nazire Nurdan ÇAKIR. DİŞ SERT DOKU REMİNERALİZASYONUNDA SON GÜNCELLEMELER. Akademisyen Kitabevi. 3:25-36 2022

KATILINAN BİLİMSEL KONGRE, SEMPOZYUM VE KURSLAR

1. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-28 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye.

2. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest/Romanya.

3. 20.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 21-23 October 2016, İstanbul, Türkiye.

4. 104th FDI Annual World Dental Congress,  7-10 September 2016, Poznan/ Polonya.

5. 21.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 13-15 October 2017, İstanbul, Türkiye.

6. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir, Türkiye.

7. İzmir Diş Hekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, 9-11 Kasım 2018, İzmir, Türkiye.

8. 2. Zirve Estetik Kış Sempozyumu, 11-13 Mart 2016, Kayseri, Türkiye.

9. 23.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 8-10 Kasım 2019, İstanbul.

10. Erciyes Üniversitesi Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Şubat 2020, Kayseri.

11. 25. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 17-18 Eylül 2021, İstanbul.

12. “Restoratif & Endodontik Tedavi Bir Arada.” Kerr. Kurs Programı, Kayseri, Türkiye, 9 Mayıs 2015.

13. “Restodontics/ Restorative Endodontic.” Dentsplty. Kurs Programı, Kayseri, Türkiye, 9 Kasım 2015.

14. “Ömer Engin ile Dental Fotoğraf." KAVO KERR CAMPUS. Kurs Programı, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım 2015.

15. “Dental Fotoğrafçılık ve Gülüş Dizaynı Semineri/ Dr.Johan Figueira.” BBK ORGANİZASYON. Kurs Programı, İzmir, Türkiye, 9-10 Nisan 2016.

16. “Gülme tasarımı ve lamina venerler kursu” Artı Dental organizasyon. Kurs programı, İstanbul, Türkiye, 23-24 Mart 2019.

17. “İmplant Üstü Protezler kursu” Artı Dental organizasyon. Kurs programı, İstanbul, Türkiye, 6-7 Nisan 2019.

18. “Cerec Level 1” Dentsplay Sirona. Kurs Programı, İstanbul, Türkiye, 3-4 Temmuz 2019.

19 “İleri Düzey Dijital Dental Fotoğrafçılık” MİS, Kurs Programı, Bursa, Türkiye, 15 Şubat 2019.

20. “Isıl İşlem Görmüş 2 Shape Eğeler ile Kolay, Güvenli ve Hızlı Endodonti” Güney Akademi, Kurs Programı, Kayseri, Türkiye, 17 Ekim 2019.

21. “Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizi” Turcosa Analitik Çözümler, 19 Ağustos-4 Eylül 2019.

22. “Proje Döngüsü Yönetimi” Oran, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, Türkiye, 19-20 Nisan 2022.

 

KATILINAN ALAN DIŞI EĞİTİMLER VE SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR

1. “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM), Kayseri, Türkiye, 11 Temmuz 2014.

2. “Kardiopulmoner Resüsitasyon (KPR) Eğitimi” Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Kayseri, Türkiye, 24 Mayıs 2014.

3. “Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi.” JOVEN ACADEMIA, Kayseri, Türkiye, 18 Mart 2017.

4. “Yaratıcılık ve Yönetim Teknikleri Eğitimi.” JOVEN ACADEMIA, Kayseri, Türkiye, 18 Mart 2017.

5. “Kişisel Markalaşma Eğitimi.” JOVEN ACADEMIA, Kayseri, Türkiye, 18 Mart 2017.

6. “Topluluk önünde konuşma ve hitabet sanatı Eğitimi.” JOVEN ACADEMIA, Kayseri, Türkiye, 18 Mart 2017.

7. “Botulinum Toxin-Dermal Filler“ Rauf Denktaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurs Programı, Ankara, Türkiye, 3-4 Aralık 2022