0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi N. Nurdan ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi N. Nurdan ÇAKIR

Restoratif Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: NAZİRE NURDAN ÇAKIR

Öğrenim Durumu: Uzmanlık Mezunu

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 2011
Tıpta Uzmanlık Restoratif Diş Tedavisi Erciyes Üniversitesi 2017

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte): SINIF I ÇÜRÜK LEZYONLARININ TEDAVİSİNDE UNİVERSAL ADEZİVLERİN KULLANIMININ RESTORASYON BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: 12 AYLIK KLİNİK TAKİP

Danışman(lar)ı : Doç. Dr. Sezer Demirbuğa

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Erciyes Üniversitesi

2013-2017

Dr.Öğr. Üyesi  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. “Sınıf ı çürük lezyonlarının tedavı̇sı̇nde unı̇versal adezı̇vlerı̇n kullanımının restorasyon başarısı üzerı̇ne etkı̇sı̇: 12 aylık klı̇nı̇k takı̇p.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. BAP/Araştırmacı.

2. “Üniversal adezivlerin farklı dental materyallere bağlanma performanslarının değerlendirilmesi.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

3. “Rezin kompozitin dentin dokusuna bağlanması üzerine etidronik asitin etkisinin incelenmesi.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

4. “Akışkan bulk fill kompozitlerde mikro boşluk oluşumu ve kavite tabanı adaptasyonu üzerine farklı kondensasyon yöntemlerinin etkisi Bir Mikro-CT çalışması.” Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. NAP/Araştırmacı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Restoratif Diş Hekimliği Derneği

CADA

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Çakir NN, Demirbuga S.  “The effect of five different universal adhesives on the clinical success of class I restorations: 24-month clinical follow-up.” Clin Oral Investig doi: 10.1007/s00784-018-2708-3  (SCI-EXPANDED)

A2.Demirbuga S, Çakir NN, Akay AT.  “Microshear bond strength of universal adhesives for use with artificially demineralized enamel, with and without pre-ecthing.” J Adhes Sci Technol doi: 10.1080/01694243.2018.1482812  (SCI)

A3.Çakir NN, Demirbuga S, Balkaya H, KaradaŞ M. “Bonding performance of universal adhesives on composite repairs, with or without silane application.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_11_18 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A4. Balkaya H, Demirbuga S, Çakir NN, Karadas M, Zorba YO. “Micro-shear bond strength of universal adhesives used for amalgam repair with or without Alloy Primer.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_290_17 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A5.Topçuoğlu HS, Şener İ, Demirbuga S, Çakır NN, Topçuoğlu G. “Efficacy of Endodontic Files with Different Metallurgical Characterization in Removing Root Canal Filling Material.” J Dent Biomater (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

A6.Arslan S, Balkaya H, Çakir NN. “Efficacy of different endodontic irrigation protocols on shear bond strength to coronal dentin.” J Conserv Dent doi: 10.4103/JCD.JCD_502_18 (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.Muhammet KARADAŞ, Sezer DEMİRBUĞA, Nazire Nurdan AKIR. “Diş renklenmeleri üzerine farklı betyazlatma yöntemlerinin etkisi.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-28 Ekim 2014, İstanbul. (Poster)

B2.Nazire Nurdan Çakir, Sezer Demirbuğa. “TREATMENT OF A RARE ENDODONTIC COMPLICATION CAUSED BY A DENTAL MALPRACTICE: A CASE REPORT.” 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest/Romanya. (Poster)

B3.Ekrem Oral, Nisa Gül, Gökmen Kurt, Faruk İzzet Uçar, Nazire Nurdan akır, Alper Alkan. “İskeletsel Sınıf III Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu.” XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU,  2-4 Kasım 2015, Eskişehir. (Poster)

B4.Nazire Nurdan ÇAKIR, Soley ARSLAN. “AESTHETIC REHABILITATION WITH FIBER APPLICATION IN ANTERIOR REGION: CASE REPORT.” 20.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 21-23 October 2016, İstanbul. (Poster)

B5.Sezer Demirbuga, Nazire Nurdan Çakır, Hacer Balkaya, Yahya Orcun Zorba. “Repair Potential of Universal Adhesives on Aged Composite Restorations.” 104th FDI Annual World Dental Congress,  7-10 September 2016, Poznan/ Polonya.

B6.Sezer Demirbuga, Hacer Balkaya, Nazire Nurdan Çakır, Yahya Orcun Zorba, Muhammed Karadas. “Adhesive Performations of Universal Adhesives on Aged Amalgam Restorations.” 104th FDI Annual World Dental Congress,  7-10 September 2016, Poznan/ Polonya.

B7.Nazire Nurdan Çakır, Sezer Demirbuğa. “Erken Dönem Çürük Lezyonlarında İki Farklı Universal Adezivin Klinik Performansı: 18 Aylık Klinik Takip.” 21.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 13-15 October 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

B8.Aysun Tuğçe Akay, Nazire Nurdan akır, Sezer Demirbuğa. “Beş Farklı Universal Adezivin Demineralize Mineye Bağlanma Dayanımı.” 21.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 13-15 October 2017, İstanbul. (Sözlü Sunum)

B9.Nazire Nurdan Çakır, Sezer Demirbuğa. “Erken Dönem Okluzal Çürük Lezyonlarında Üç Adet Konvansiyonel Adezivin Klinik Performansı: 18 Aylık Klinik Takip.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

B10.Soley Arslan, Hacer Balkaya, Nazire Nurdan Çakır. “Rezin Kompozitin Dentin Dokusuna Bağlanması Üzerine Etidronik Asitin Etkisi.” Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

B11.Soley Arslan, Ayşe Nedret Koç, Burhanettin Avcı, Hacer Balkaya, Nazire Nurdan akır. “Farklı Bulkfill Kompozit Rezin Materyallere Candida Albicansın Adezyonu. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Eskişehir. (Poster)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1.  Nazire Nurdan Çakır, Sezer demirbuğa. “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENTAL ADEZİV SİSTEMLER.” Akademisyen Kitabevi

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Nazire Nurdan ÇAKIR, Sezer DEMİRBUGA. “İATROJENİK BİR ENDODONTİK KOMPLİKASYONUN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU TREATMENT OF AN IATROGENIC ENDODONTIC COMPLICATION: CASE REPORT.” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 26: 287-290

D2.Muhammet KARADAŞ, Sezer DEMİRBUĞA, Nazire Nurdan ÇAKIR. “FARKLI BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ UYGULANMIŞ DİŞLERİN RENKLENMESİNDE KIRMIZI ŞARABIN ETKİSİ.” J Dent Fac Atatürk 2017; 27(2): 73-78