0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Semih AYRIKÇİL

Dr. Öğr. Üyesi Semih AYRIKÇİL

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Semih Ayrıkçil

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Yeditepe Üniversitesi 2012
Doktora

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Gazi Üniversitesi 2018

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Çinko Boratın Alveolitisin Önlenmesi ve Tedavisindeki Yerinin Belirlenmesi. Mart 2018. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D. Gazi Üniversitesi.

Danışman : Prof.Dr.Derviş Yılmaz, İkinci Danışman: Prof. Dr. Şaziye Şahin

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2013-2018

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : -

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

Projelerde Yaptığı Görevler : -

İdari Görevler : -

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

ITI Kayseri Bilimsel Çalışma Grubu üyeliği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şaziye ŞAHİN,Yeliz KILINÇ, Nazife Begüm KARAN, Semih AYRIKÇİL and Derviş YILMAZ,

Trigeminal Neuralgia in a Patient with Vascular Loop Triggered by Hypertension,

J Anesth Crit Care Open Access 2017, 9(1): 00335

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Semih Ayrıkçil, Elif Peker, Derviş Yılmaz, Emre Barış. ‘Keratocystic Odontojenik Tumor with Nasal Involvement Presenting as Extensive Nasopalatine Duct Cyst’ 22nd International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2015.

B2. Deniz Yaman, Ahmet Canpolat, Faruk Öğütlü, Semih Ayrıkçil, Sevil Kahraman, Ertan Delilbaşı. ‘ Immediate Reconstruction of the Maxilla with Nonvascularized Iliac Bone Graft Following the Enucleation of Radicular Cyst: A Case Report’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B3. Hacer Ulutürk, Yeliz Kılınç, Semih Ayrıkçil, Derviş Yılmaz. ‘Irritation Fibroma of the Oral Mucosa: A Case Report’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B4. Dilara Nur Öztürk, Semih Ayrıkçil, Ergun Yücel. ‘Management of a Large Dentigerous Cyst in Maxilla Containing Multiple Impacted Teeth’  24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B5. Hacer Ulutürk, Yeliz Kılınç, Semih Ayrıkçil, Derviş Yılmaz. ‘Alveolar Ridge Reconstruction with a Titanium Mesh’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B6. Şaziye Şahin, Yeliz Kılınç, Hacer Ulutürk, Semih Ayrıkçil, Derviş Yılmaz. ‘Severe Orofacial Pain Following Dental Implant Treatment, A Mİsdiagnosis and More: A Case Report’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B7. Tuba Baygar, Özgür Ceylan, Derviş Yılmaz, Semih Ayrıkçil, Aysel Uğur. ‘Exploring the Quorum Sensing Inhibitory Potential of Zinc Borate and its Antibiofilm Activity against Oral Pathogens’ The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, Ukraine, 2018.

B8. Tuba Baygar, Nurdan Saraç, Rukiye Boran, Semih Ayrıkçil, Derviş Yılmaz, Aysel Uğur. ‘ A New Strategy for Alveolitis Treatment: Zinc Borate and its Antimicrobial and Wound Healing Potential’ The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, Ukraine, 2018.