0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÖZTÜRK

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kübra ÖZTÜRK

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Erciyes Üniversitesi 2012
Doktora Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Gazi Üniversitesi 2018

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :                       -

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Anterior İliak Krest Kemik Greftleriyle Rekonstrükte Edilen Alt Ve Üst Çenelerde Postoperatif Değerlendirme. Ocak 2018. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D. Gazi Üniversitesi.

Danışman: Prof.Dr.Ertan Delilbaşı

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Diş Hekimi

Özel Uzman Diş Hastanesi

2012-2014

Ar.Gör.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2014-2018

Dr.Öğrt.Üyesi  

 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019-…


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

ITI Kayseri Bilimsel Çalışma Grubu üyeliği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Öztürk K, Delilbaşı E, Kahraman S, Kodaz T. ‘Huge Complex Odontoma and Treatment’. Türkiye Klinikleri Diş Hekimleri Bilimleri Dergisi.(doi:10.5336/dentalsci.2018-59609 )

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. H. Uluturk, K. Ozturk, D. Yilmaz, G. Eberlikose.’The mandibular symphysis as a donor site in the anterior maxilla for single-tooth implants after dental injury’ 9th Congress of the European Federation of Periodontology, Amsterdam, Holland, 2018. doi: 10.1111/jcpe.373_12916

B2. Kübra Öztürk, Sevil Kahraman, Ertan Ali Delilbaşı. ‘Postoperatıve Evaluatıon uf Upper And Lower Jaws Reconstructed with Anterıor Ilıac Crest Bone Grafts’ 25th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Girne, 2018.

B3. Süleyman Bozkaya, Kübra Öztürk, Elmira Karaeva, Ergun Yücel, Yağmur Çaylak, Pınar Çevik. ‘Treatment of Alveolar Cleft with AWDA: Case Report’ 25th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Girne, 2018.

B4. Damla Sivri, Kübra Öztürk, Erdal Bozkaya, Süleyman Bozkaya, Ergun Yücel. ‘Le Fort I Osteotomy and Distraction Osteogenesis in A Patient with Crouzon Syndrome’ 25th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Girne, 2018.

B5. Soylu E, Ozturk K, Topan C, Etoz O, Alkan A. ‘Retrospective Analysis of Oral Biopsy Results’ 8th International Congress of the Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 2014.

B6. Ulviyya Mammadova, Kübra Öztürk, Elmir Seyidli, Sevil kahraman. ‘Interpositional Graft Following TMJ Discectomy With Dermis Fat Graft: A Case Report.’ 22nd International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2015.

B7. Mehmet Emin Toprak, Kübra Öztürk, Elmir Seyidli, Ertan Delilbaşı, Emre Barış. ‘ Traumatic Neuroma of Mental Nerve: A Case Report.’ 22nd International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2015.

B8. Ertan Delilbaşı, Ulviyya Mammadova, Can Göksu, Damla Sivri, Kübra Öztürk.’Giant Submandibular Gland Sialolith: A Case Report.’ 22nd International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2015.

B9. Ezgi Karaçelebi, Kübra Öztürk, Mustafa Öztürk, Ayşenur Nergis Tanıdır, Sibel Çebi.  ‘Treatment of Ameloblastic Fibro-Odontoma which looks like Odontoma: Case Report.’ 22nd International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2015.

B10. Kübra Öztürk, Hüseyin Ozan Akıncı, Ertan Ali Delilbaşı.’Cryosurgical Treatment of Hemangioma.’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B11. Kübra Öztürk, Ertan Ali Delilbaşı.’Kısa Dönem Flurbiprofen Kullanımı ve Yan Etkisi-Ürtiker:Bir Vaka Raporu.’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B12. Kübra Öztürk, Sharif Rzayev, Emre Barış, Ertan Delilbaşı.’The Minor Salivary Glands’ Mucoepidermoid Carcinoma.’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B13. Kübra Öztürk, Süleyman Bozkaya, Benay Yıldırım, Esra Karaalioğlu. ‘Dentigerous Cyst Associated with Mandibular Premolar.’ 23th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2016.

B14. Kübra Öztürk, Süleyman Bozkaya. ‘Long-Standing Sensory Nerve Impairment Following Implant Placement And Low Laser Therapy.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B15. Hamed Noury Rad Davaji, Kübra Öztürk, Orhan Kazan, Özlem Gerginok, Sevil Kahraman, Ertan Ali Delilbaşı. ‘Effect Of Radiotherapy On Temporomandibular Joint: A Case Report.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B16. Kübra Öztürk, Sevil Kahraman, Ertan Ali Delilbaşı. ‘Treatment of Follicular Ameloblastoma: A Case Report.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B17. Ulviyya Mammadova, Kübra Öztürk, Sevil Kahraman, Ertan Ali Delilbaşı. ‘Conservative Treatment Of Unilateral Condylar Fractures In Child Causing Temporomandibular Ankylosis-A Case Report.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B18. Bedreddin Cavlı, Kübra Öztürk, Orhan Kazan, Barış Ürün, Ergun Yücel. ‘Mandibular Gömülü Süpernümerer Dişin Ototransplantasyonu: Bir Vaka Raporu.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B19. Kübra Öztürk, Hümeyra Yazar, Hacer Ulutürk, Öykü Öztürk, Ergun Yücel. ‘Oroantral Fistula After Maxillary Cyst Enucleation And Closure of Fistula.’ 24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Bodrum, Turkey, 2017.

B20. Efe Gökahmetoğlu, Kübra Öztürk, Sevil Kahraman, Ertan Ali Delilbaşı. ‘Diagnosis and Treatment of Auriculocondylar Syndrome Patient Which Seen in PLCB4 Gene Mutation: A Case Report’ 25th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Girne, 2018.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Soylu E, Öztürk K, Topan C, Etöz AO, Alkan A. ‘Dıstrıbutıon Of Oral Pathologıes: A Retrospectıve Analysıs In Kayserı Regıon’. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2019 ; 28 (2):70-74.

D2. Delilbaşı E, Öztürk K. ‘Oral Bifosfonat ve Mandibular Osteonekroz: Olgu Sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.31067/0.2018.70

D3. Delilbaşı E, Mammadova U, Sivri D, Göksu V.C, Öztürk K. ‘Dev Tükürük Bezi Taşlarının Cerrahi Eksizyonu: İki Vaka Raporu’. Selcuk Dental Journal. (Kabul Tarihi: 20 Mart 2018)

D4. Öztürk K, Delilbaşı E. ‘Odontojenik Enfeksiyonlar’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi.2018;27(3).