0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Damla G. ÜNLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Damla G. ÜNLÜ

Protetik Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Damla GÜNEŞ ÜNLÜ

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Yeditepe Üniversitesi 2013
Doktora Protetik Diş Tedavisi Erciyes Üniversitesi 2019

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

‘All-On-Four’ Konsepti Kullanılarak Farklı Tasarımlar Ve Materyallerle Üretilen Protezlerin Stres Dağılımının Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Tez Danışmanı: Doç.Dr.Kerem Kılıç

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakültesi Protetik Diş Tedavisi ABD

2014-2019

Dr.Öğr.Üyesi  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi ABD

2019-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

‘All-On-Four’ Konsepti Kullanılarak Farklı Tasarımlar Ve Materyallerle Üretilen Protezlerin Stres Dağılımının Sonlu Elemanlar Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: TSA-2017-7139

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

ITI (International Team for Implantology) üyeliği

EPA

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Evaluation of Oral Stereognosis in Relation to Tactile Ability And Patient Satisfaction. Ikbal LK, Kerem K, Ravza E, Damla U, Ahmet Ç, Bülent K, Stephan E. J Oral Implantology 2017;43(6):468-475.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. K Kilic, A Uzel, D Unlu, HI Kilinc. Satisfaction Of Patients Using Removable Partial Prosthesis.38th Annual Conference Of The European Prosthodontic Association (Eylül 2014, İstanbul, Poster Sunumu),

B2. Ikbal LK, Kerem K, Ravza E, Damla U, Ahmet Ç, Bülent K, Stephan E. Evaluation of Oral Stereognosis in Relation to Tactile Ability And Patient Satisfaction.

B3. D Unlu, K Kilic .Evaluation Of Stress Distribution in ‘All On Four Concept with Finite Element Analysis. 42nd Annual Conference Of The European Prosthodontic Association (Eylül 2018, Madrid, Sözlü Sunum)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. Damla GÜNEŞ ÜNLÜ. DİŞ HEKİMLİĞİNDE PEEK MATERYALİNİN KULLANIM ALANLARI. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı Diş Hekimliği, Ankara, Türkiye, 2018.