0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARATAŞ

Restoratif Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Özcan KARATAŞ                                                          

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011
Tıpta Uzmanlık Restoratif Diş Tedavisi Atatürk Üniversitesi 2015

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Bulk-Fill akışkan kompozitlerin dentin bağlanma dayanımlarının ve polimerizasyon derecelerinin incelenmesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Atatürk Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi

2012-2015

Uzm Diş Hekimi

Nimet Bayraktar ADSH

2015-2019

Dr.Öğr. Üyesi  

 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2019-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

- Farklı akıcı kompozitlerin dentin bağlanma dayanımının ve mikrosertliklerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. No: 2013-265. Süre: 2013-2015. Projede araştırmacı.

- Lazerle pürüzlendirmenin universal adezivlerin dentin bağlanma dayanımı ve nanosızıntısına etkisi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. No: 2019-SA.DH-BP/8. Süre: 2020-2021. Projede yürütücü.

- Topikal flor uygulamalarının komposit rezin içerikli restoratif materyallerden artık monomer salınımına etkisi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. No: 2019-SA.DH-BP/4. Süre: 2020-devam ediyor. Projede araştırmacı.

- Probiyotik içerikli solüsyonların diş minesi ve farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü ve mikro-sertliğine etkisi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. No:2020-SA.DH-BP/12. Süre 2021- devam ediyor. Projede yürütücü.

 

İdari Görevler : 

      - Başhekim V.- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma merkezi. 2021-

      - Anabilim dalı başkanı – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD. 2020-

      - Komisyon üyelikleri ve başkanlığı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

- Türk Diş Hekimleri Birliği üyeliği.

- Restoratif Diş Hekimleri Derneği üyeliği.

- International Association for Dental Research üyeliği.

- Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyeliği.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

Restoratif Diş Tedavisi KÖU

 

2

56

Koruyucu Diş Hekimliği

2

 

56

Bahar

Restoratif Diş Tedavisi KÖU

 

2

56

Koruyucu Diş Hekimliği

2

 

56

Gelişme büyüme

2

 

56

 

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Sagsoz O, Karatas O, Turel V, Yildiz M, Kaya E. Effectiveness of Jigsaw learning compared to lecture-based learning in dental education. European Journal of Dental Education. 2017, 21: 28-32. DOI: 10.1111/eje.12174

A2. Gul P, Karatas O, Alp HH, Cam IB, Ilday NO. Monomer release from nanohybrid composite after bleaching. Journal of Oral Science. 2018, 61:2, 351-7. DOI: JOS-18-0063.R5.2019

A3. Karatas O, Gul P, Gundogdu M, Iskenderoglu DT. An evaluation of surface roughness after staining of different composite resins using atomic force microscopy and a profilometer. Microscopy Research and Technique. 2020, 83: 1251-1259.

A4. Karatas O, Cakır N, Kıs C, Ozsariyildiz S, Demirbuga S, Gurgan CA. A deep learning approach to dental restoration classification from bitewing and periapical radiographs. Quintessence International. 2021, 52:7, 568-574. DOI: 10.3290/j.qi.b1244461

A5. Arslan S, Demirbuğa S, Zorba YO, Ölmez MH, Parlak H, İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö. Dental Adezivlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine İntrakoronal Ağartmadan Sonra Uygulanan Kalsiyum Hidroksitin Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2014, 20:2, 100-6.

A6. Karataş Ö, Yapar Mİ, İlday NÖ, Bayındır YZ. “Bulk-fill” ve Akışkan Kompozitlerin Polimerizasyon Derinliklerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2015, 21:3, 216-20.  doi: 10.5336/dentalsci.2015-44824

A7. Karatas O, Turel V, Bayindir YZ. Temperature rise during polymerization of different cavity liners and composite resins. Journal of Conservative Dentistry, 2015, 18: 431-435. DOI: 10.4103/0972-0707.168795

A8.  Ilday NO, Sagsoz O, Karatas O, Bayindir YZ, Celik N. Temperature changes caused by light curing of fiber-reinforced composite resins. Journal of Conservative Dentistry, 2015, 18: 223-226. DOI: 10.4103/0972-0707.157258

A9. Bayindir F, Ilday NO, Bayindir YZ, Karatas O, Gurpinar A. Color changes in resin cement polymerized with different curing lights under indirect restorations. Journal of Conservative Dentistry, 2016, 19: 46-50. DOI: 10.4103/0972-0707.173198 

A10. Ilday NO, Sagsoz O, Karatas O, Bayındır YZ, Turel V. Dentin bonding performance and nanoleakage properties of universal adhesives in different etching modes. Saudi Journal of Oral and Dental Research, 2016, 1:3,137-146. DOI:10.21276/sjodr.2016.1.3.7

A11. Sagsoz O, Ilday NO, Karatas O, Cayabatmaz M, Parlak H, Olmez MH, Demirbuga S. The bond strength of highly filled flowable composites placed in two different configuration factors. Journal of Conservative Dentistry, 2016, 19: 21-25 DOI: 10.4103/0972-0707.173188

A12. Karatas O, Bayındır YZ. A comparison of dentin bond strength and degree of polymerization of bulk-fill flowable and metacrylate-based flowable composites. Journal of Conservative Dentistry, 2018, 21;3, 285-89.  DOI:10.4103/JCD.JCD_160_17

A13. Karatas O, Bilgic R, Gul P, Ilday NO. Comparison of translucency and flexural strength of fiber-reinforced composite resin materials. Annals Medical Journal, 2020, 27: 3254-9. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.04.319

A14. Karatas O, Ilday NO, Bayındır YZ, Duzyol M, Seven N. The effect of in-office bleaching applications on the color and translucency of composite resins. Annals Medical Journal, 2020, 27:11, 3012-7. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.02.139

A15. Karatas O, Ilday NO, Bayındır F, Celik N, Seven N. Effect of fiber reinforcement on color stability of different composite resıns. J Conserv Dent, 2020, 23: 299-303.

A16. Karatas O, Yılmaz M, Gul P, Sagsoz O, Yapar MI. The effect of different curing units on the degree of polymerization of different composite resins. J Oral Res Rev, 2021; 13:31-6.

A17. Karatas O. Effect of Fiber Reinforcement on Color Stability and Degree of Polymerization of Different Composite Resins. J Oral Res Rev, 2021;13:25-30.

A18. Kuzu TE, Karatas O. The effect of prophylaxis paste and air-powder polishing on color stability and surface roughness of different composite resins. Eur J Gen Dent. 2021. (Yayına kabul edildi)

A19. Karatas O, Gul P, Gundogdu M, Seven N, Akgul N, Seven N, Duymus ZY. The effect of staining and bleaching on the microhardness, surface roughness and color of different composite resins. Dental and Medical Problems 2021;3.

A20. Ilday NO, Karatas O, Uygun LA, Gul P. The Effects of Different Antioxidant Agents on the Microtensile Bond Strength of Composite Resin to Bleached Enamel. ODOVTOS: International Journal of Dental Sciences. 2021.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Ilday NO, Duzyol M, Bayindir YZ, Seven N, Karatas O. The Effect of Office Bleaching Application on the Color and Translucency of Five Resin Composites. FDI World Dental Congress. İstanbul, 28-31.08.2013. (Poster bildirisi)

B2. Ilday NO, Sagsoz O, Karatas O, Bayindir YZ. Temperature Rise During Composite Resin Polymerization at Different Curing Times and Curing Modes. FDI World Dental Congress. İstanbul, 28-31.08.2013. (Poster bildirisi)

B3. Karataş Ö, Yapar Mİ, İlday NÖ, Bayındır YZ. Farklı kalınlıklarda polimerize edilen kompozit rezinlerin sertlik değerlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B4. Vurgeç OR, Karataş Ö, Sağsöz Ö, Polat YK, Seven N. Farklı kesim teknikleriyle ve farklı siman aralığında cad-cam ile hazırlanan laminatelerin kırılma dirençlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B5. Yıldız M, Karataş Ö, Sağsöz Ö, Türel V, Kaya E. Diş hekimliği eğitiminde işbirlikçi öğrenme metodunun geleneksel öğretmen dayanaklı eğitime kıyasla etkinliği. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014.  (Poster bildirisi)

B6. Sağsöz Ö, Karataş Ö, Yapar Mİ, Gül P. Farklı kavite derinliklerinde farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit rezinlerin polimerizasyon derinliği. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B7. İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö, Bayındır YZ, Türel V. Farklı asitleme stratejilerinde unıversal adezivlerin bağlanma özellikleri ve nanosızıntısı. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B8. Türel V, Karataş Ö, Seven N. Bir self-etch adezivin kan, tükürük ve çürük belirleyici ile kontamine dentine bağlanma dayanımının incelenmesi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B9. Karataş Ö, Bilgiç R, Gül P, İlday NÖ. Farklı fiberlerle güçlendirilen kompozit rezin materyallerin translüsens değerleri ve bükülme dirençlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul, 27-28.10.2014. (Poster bildirisi)

B10. Karataş Ö. Bulk-fill Kompozitlerin Polimerizasyon Sonrası Renk Değişiminin Değerlendirilmesi. 23. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi. İstanbul, 8-10.11.2019. (Sözlü bildiri)

B11. Karataş Ö. Farklı ışık kaynaklarıyla polimerize edilen kompozit rezinlerin polimerizasyon derecelerinin incelenmesi. ERDİS kongresi, Kayseri, 26-28.02.2020. (Sözlü bildiri)

B12. Karataş Ö, Gürgan CA. A literature review of the application of cooperative learning (jigsaw) method in dental education. Ankara Üniversitesi1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi (DECON 21), 11-15.01.2021. Online kongre. (Sözlü bildiri).

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Karataş Ö. Geniş restorasyon gerektiren dişlerde ilave tutuculuk yöntemleri. Güncel Restoratif Çalışmaları, Akademisyen kitapevi. 2019, bölüm 10, sayfa 129-143.

C2.2. Karataş Ö. Posterior bölgede uygulanabilecek estetik restoratif tedavi seçenekleri. Güncel Restoratif Çalışmaları, Akademisyen kitapevi.2019, bölüm 11, sayfa 143-152.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Karataş Ö, İlday NÖ, Türel V, Seven N. Anterior mine hipoplazisinin kompozit restorasyonlarla tedavisi: iki olgu sunumu, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013, 23:3, 371-374.

D2. İlday NÖ, Türel V, Karataş Ö, Aydoğdu S. Kontamine aeratör, angldruva ve ışık başlıklarının mikrobiyolojik incelemesi ve enfeksiyon kontrolü. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014, 24:2, 158-190.

D3. Türel V, Karataş Ö, Seven N. Bir adeziv sistemin çürük tespit boyası, kan ve tükürük ile kontamine dentine bağlanma dayanımının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015, 25:3, 294-298.

D4. Karataş Ö. Farklı İçeceklerde Bekletilen Ormoser Ve Dimetakrilat-Esaslı Kompozit Rezinlerin Renk Stabilitelerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017, 27:3, 118-124.

D5. Vurgeç R, Karataş Ö, Sağsöz Ö, Polat YK, Seven N. Farklı preparasyon teknikleri ve farklı siman aralıklarında hazırlanan cad/cam laminate veneerlerin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017, 27:1, 12-18.

D6. Karataş Ö, Yapar Mİ, Bayındır YZ. Bir self-etch adezivin farklı saklanma koşullarının dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,2018, 28:1, 18-22.

D7. Karataş Ö, Sağsöz Ö, İlday NÖ, Bayındır YZ. Thermal conductivity of different composite resin materials in dıfferent polymerization times and modes. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2019, 29:1, 20-25.

D8. Kuzu TE, Karataş Ö. Ağız Gargaraları ve Antiseptiklerinin Farklı Kompozit Rezinlerin Renk Stabilitesine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2021, 31:1, 71-6.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö, Çayabatmaz M, Parlak H, Ölmez MH, Demirbuğa S. Sınıf I Kavitelere Farklı C-faktörlerde Yerleştirilen Akıcı Kompozitlerin Micro-Tensile Bağlanma Kuvveti. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri, 26-28.10.2013. (Poster bildirisi)

E2. Karataş Ö, Türel V, Bayındır YZ. Farklı Liner Materyallerinin ve Kompozitlerin Polimerizasyon Süresince Termal İletkenliklerinin Karşılaştırılması. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri, 26-28.10.2013. (Poster bildirisi)

E3. İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö, Bayındır YZ, Çelik N. Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Resinlerin Polimerizasyonu Sırasında Oluşan Isı Artışı. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri, 26-28.10.2013. (Poster bildirisi)

E4. Arslan S, Demirbuğa S, Ölmez MH, Parlak H, İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö. Dental Adezivlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine İntrakoronal Ağartmadan Sonra Uygulanan Kalsiyum Hidroksitin Etkisi. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri, 26-28.10.2013. (Poster bildirisi)

 

F. Hakemlik yapılan akademik dergiler:

F1. Journal of Applied Oral Science. 2018 (SCI-expanded)

F2. International Journal of Clinical Practice. 2021. (SCI-expanded)

 

Sertifikalar ve katılım belgeleri

- İlk Yardım ve CPR eğitimi katılım belgesi. 02.06.2014.

- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi katılım belgesi. 17-21.03.2014

- Sağlık hizmetleri kalite standartları eğitimi katılım belgesi. 24-25.03.2014