0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Özcan KARATAŞ

Restoratif Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Özcan KARATAŞ                                                          

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011
Tıpta Uzmanlık Restoratif Diş Tedavisi Atatürk Üniversitesi 2015

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Bulk-Fill akışkan kompozitlerin dentin bağlanma dayanımlarının ve polimerizasyon derecelerinin incelenmesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD 2015. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Diş Hekimliği Fakültesi, Atatürk Üniversitesi

2012-2015

Uzm Diş Hekimi

Nimet Bayraktar ADSH

2015-2019

Dr.Öğr. Üyesi  

Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019-

Projelerde Yaptığı Görevler :

Farklı akıcı kompozitlerin dentin bağlanma dayanımının ve mikrosertliklerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi. No: 2013-265. Süre: 2013-2015. Projede araştırmacı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Restoratif Diş Hekimleri Derneği üyesi.

International Association for Dental Research üyeliği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Sagsoz O, Karataş O, Turel V, Yildiz M, Kaya E. Effectiveness of Jigsaw learning compared to lecture-based learning in dental education. European Journal of Dental Education. 2017, 21: 28-32. DOI: 10.1111/eje.12174

A2. Gul P, Karatas O, Alp HH, Cam IB, Ilday NO. Monomer release from nanohybrid composite after bleaching. Journal of Oral Science. 2019;61(2):351-357. DOI: JOS-18-0063.R5.2019

A3. Karatas O, Turel V, Bayindir YZ. Temperature rise during polymerization of different cavity liners and composite resins. Journal of Conservative Dentistry, 2015, 18: 431-435. DOI: 10.4103/0972-0707.168795

A4. Ilday NO, Sagsoz O, Karatas O, Bayindir YZ, Celik N. Temperature changes caused by light curing of fiber-reinforced composite resins. Journal of Conservative Dentistry, 2015, 18: 223-226. DOI: 10.4103/0972-0707.157258  

A5. Bayindir F, Ilday NO, Bayindir YZ, Karatas O, Gurpinar A. Color changes in resin cement polymerized with different curing lights under indirect restorations. Journal of Conservative Dentistry, 2016, 19: 46-50. DOI: 10.4103/0972-0707.173198  

A6. Ilday NO, Sagsoz O, Karatas O, Bayındır YZ, Turel V. Dentin bonding performance and nanoleakage properties of universal adhesives in different etching modes. Saudi Journal of Oral and Dental Research, 2016, 1:3,137-146. DOI:10.21276/sjodr.2016.1.3.7

A7. Sagsoz O, Ilday NO, Karatas O, Cayabatmaz M, Parlak H, Olmez MH, Demirbuga S. The bond strength of highly filled flowable composites placed in two different configuration factors. Journal of Conservative Dentistry, 2016, 19: 21-25 DOI: 10.4103/0972-0707.173188

A8. Karatas Ö, Bayındır YZ. A comparison of dentin bond strength and degree of polymerization of bulk-fill flowable and metacrylate-based flowable composites. Journal of Conservative Dentistry, 2018, 21;3, 285-89.  DOI:10.4103/JCD.JCD_160_17

A9. Karatas O, Gul P, Gundogdu M, Iskenderoglu DT. An evaluation of surface roughness after staining of different composite resins using atomic force microscopy and a profilometer. Microscopy Research and Technique. 2020, 1-9. DOI: 10.1002/jemt.23519

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. The Effect of Office Bleaching Application on the Color and Translucency of Five Resin Composites. FDI World Dental Congress. İstanbul 2013. (Poster bildirisi)

B2. Temperature Rise During Composite Resin Polymerization at Different Curing Times and Curing Modes. FDI World Dental Congress. İstanbul 2013. (Poster bildirisi)

B3. Farklı kalınlıklarda polimerize edilen kompozit rezinlerin sertlik değerlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B4. Farklı kesim teknikleriyle ve farklı siman aralığında cad-cam ile hazırlanan laminatelerin kırılma dirençlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B5. Diş hekimliği eğitiminde işbirlikçi öğrenme metodunun geleneksel öğretmen dayanaklı eğitime kıyasla etkinliği. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B6. Farklı kavite derinliklerinde farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit rezinlerin polimerizasyon derinliği. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B7. Farklı asitleme stratejilerinde unıversal adezivlerin bağlanma özellikleri ve nanosızıntısı. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B8. Bir self-etch adezivin kan, tükürük ve çürük belirleyici ile kontamine dentine bağlanma dayanımının incelenmesi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B9. Farklı fiberlerle güçlendirilen kompozit rezin materyallerin translüsens değerleri ve bükülme dirençlerinin karşılaştırılması. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B10. Renklenmiş devital dişlere intrakoronal bleaching tedavisi: İki vaka raporu. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası kongresi. İstanbul 2014. (Poster bildirisi)

B11. Bulk-fill kompozitlerin polimerizasyon sonrası renk değişiminin değerlendirilmesi. 23. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi. İstanbul 2019. (Sözlü bildiri)

B12. Farklı ışık kaynaklarıyla polimerize edilen kompozit rezinlerin polimerizasyon derecelerinin incelenmesi. ERDİS kongresi, Kayseri, TÜRKİYE. (Sözlü Sunum)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C2. Uluslararası kitap bölümleri :

C2.1Posterior dişlerde uygulanabilecek estetik restoratif tedavi seçenekleri. Güncel Restoratif Çalışmaları Bölüm 10, Sayfa 129. Akademisyen kitabevi, 2019.

C2.2. Geniş restorasyon gerektiren dişlerde ilave tutuculuk yöntemleri. Güncel Restoratif Çalışmaları Bölüm 11, Sayfa 143. Akademisyen kitabevi, 2019.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Karataş Ö, İlday NÖ, Türel V, Seven N. Anterior mine hipoplazisinin kompozit restorasyonlarla tedavisi: iki olgu sunumu, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013, 23:3, 371-374.

D2. Arslan S, Demirbuğa S, Zorba YO, Ölmez MH, Parlak H, İlday NÖ, Sağsöz Ö, Karataş Ö. Dental Adezivlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine İntrakoronal Ağartmadan Sonra Uygulanan Kalsiyum Hidroksitin Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2014;20(2):100-6.

D3. İlday NÖ, Türel V, Karataş Ö, Aydoğdu S. Kontamine aeratör, angldruva ve ışık başlıklarının mikrobiyolojik incelemesi ve enfeksiyon kontrolü. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014, 24:2, 158-190.

D4. Karataş Ö, Yapar Mİ, İlday NÖ, Bayındır YZ. “Bulk-fill” ve Akışkan Kompozitlerin Polimerizasyon Derinliklerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2015;21(3)

D5. Türel V, Karataş Ö, Seven N. Bir adeziv sistemin çürük tespit boyası, kan ve tükürük ile kontamine dentine bağlanma dayanımının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015, 25:3, 294-298.

D6. Karataş Ö. Farklı İçeceklerde Bekletilen Ormoser Ve Dimetakrilat-Esaslı Kompozit Rezinlerin Renk Stabilitelerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017, 27:3, 118-124.

D7. Vurgeç R, Karataş Ö, Sağsöz Ö, Polat YK, Seven N. Farklı preparasyon teknikleri ve farklı siman aralıklarında hazırlanan cad/cam laminate veneerlerin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017, 27:1, 12-18.

D8. Karataş Ö, Yapar Mİ, Bayındır YZ. Bir self-etch adezivin farklı saklanma koşullarının dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017.

D9. Karataş Ö, Sağsöz Ö, İlday NÖ, Bayındır YZ. Thermal conductivity of different composite resin materials in dıfferent polymerization times and modes. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2019, 29:1, 20-25.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sınıf I Kavitelere Farklı C-faktörlerde Yerleştirilen Akıcı Kompozitlerin Micro-Tensile Bağlanma Kuvveti. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri 2013. (Poster bildirisi)

E2. Farklı Liner Materyallerinin ve Kompozitlerin Polimerizasyon Süresince Termal İletkenliklerinin Karşılaştırılması. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri 2013. (Poster bildirisi)

E3. Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Resinlerin Polimerizasyonu Sırasında Oluşan Isı Artışı. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri 2013. (Poster bildirisi)

E4. Dental Adezivlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine İntrakoronal Ağartmadan Sonra Uygulanan Kalsiyum Hidroksitin Etkisi. 18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. Kayseri 2013. (Poster bildirisi)