0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi T. Emre KUZU

Dr. Öğr. Üyesi T. Emre KUZU

Periodontoloji

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Turan Emre KUZU

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2007
Doktora Periodontoloji Cumhuriyet Üniversitesi 2015

 

Doktora Tezi: Tavşan Tibiasında Deneysel Olarak Oluşturulan Periimplantal Kemik Defektlerinin Rejenerasyonunda Titanyum Tüplerde Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrinin Etkinliğinin Araştırılması

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Serbest Diş Hekimi

 Özel Diş Polikliniği

2008-2010

Araştırma görevlisi  

 Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji  Ana Bilim Dalı  

2011-2015

Uzman Diş Hekimi

 Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

2016-2019

Dr.Ögr üyesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

2019-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-CÜBAP DİŞ-132 Nolu proje yardımcı araştırmacı

2-CÜBAP DİŞ-133 Nolu proje yardımcı araştırmacı

İdari Görevler :

1.  T.C Sağlık Bakanlığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Etik Kurul Üyeliği

2.  T.C Sağlık  Bakanlığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Periodontoloji Birimi Sorumlu Hekimliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.  Türk Periodontoloji Derneği

2.  ITI Kayseri  Study  Club

3.  Sivas Diş hekimleri Odası

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ezirganli Ş, Kazancioğlu HO, Acar AH, Özdemir H, Kuzu E, İnan DŞ , Effects of Ankaferd Blood Stopper on bone healing in an ovariectomized osteoporotic rat model. Exp Ther Med. 2017 May;13(5):1827-1831. doi: 10.3892/etm.2017.4166. Epub 2017 Mar 1.

A2. Hülya TOKER, Hakan ÖZDEMİR, Turan Emre KUZU , The Effects of Allograft Combined with Ozone   Therapy on Regeneration of Calvarial Defects in Rats.Cumhuriyet Dental Journal Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 3 

A3. Turan Emre Kuzu,Hakan ÖZDEMİR Evaluating the Implant Stability of Titanium Prepared Platelet Rich Fibrin Treated Periimplant Osseous Defects with Resonance Frequency Analysis. Cumhuriyet Dental Journal year:2015 Volume 19 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.5000146073 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Emre Kuzu, Hakan Özdemir, Zeynep Burçin gönen, The effect of PRF That prepared Titanium Tube Defects in Bone Regeneration .Turkısh Society  of Periodontology 45. Scientific Congress,  p  177,   November  12-14 2015 ANKARA /TURKEY (poster presentation )

B2. Hakan Özdemir , Emre Kuzu, Determination of Regeneration in Periimplant Defects Prepared Titanium Tubes Plataleth-Rich Fibrin Effect on Implant Stability with Resonance Frequency Analysis Method. Turkısh Society  of Periodontology 45. Scientific Congress,  p  207,   November  12-14 2015 ANKARA /TURKEY (poster presentation )

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Turan Emre KUZU,Hakan ÖZDEMİR, Hıstomorphometric  Evaluation of bone regeneration in Peri-Implant osseous Defects treated With Titanium Prepared Plateleth Rich Fibrin :An Experimental Study in a Rabbit Model ,Med J SDU/SDÜ TIP Fak.Derg. 2018:25(3):243-250 doi:10.17343/sdutfd.332750 

G. Diğer yayınlar :

G1. Fatma KANMAZ, Turan Emre KUZU, Recai ZAN, Demet ALTUNBAŞ, .Endodontik-periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi: Bir olgu sunumu. 7tepe Klinik Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 1