0 (352) 324 00 50
Doç. Dr. Ebru DELİKAN

Doç. Dr. Ebru DELİKAN

Çocuk Diş Hekimliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ebru Delikan

Öğrenim Durumu:

 
Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2001
Tıpta Uzmanlık Çocuk Diş Hekimliği Erciyes Üniversitesi 2016

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Kan, Ankaferd, Ferrik Sülfat ve Celox Kontaminasyonunun Kompozit Rezin- Dentin Baglanma Dayanıklılıgına Etkisi (2016) Tez Danısmanı:(KENAN CANTEKIN)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Diş Hekimliği Fakültesi Erciyes Üniversitesi

2012-2016

Yar.Doç.

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2016- 2017

Yar.Doç.

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2017-2019

Yar.Doç.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2019-

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.Kan ankaferd ferrik sülfat ve celox kontaminasyonunun kompozit rezin dentin bağlanma dayanıklılıgına etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 20/02/2015 - 29/01/2016 (ULUSAL)

2.Endodontik olarak enfekte süt ve daimi dislerdeki bakteri profillerinin analizi, ARASTIRMA PROJESI,

Yürütücü: TEZCAN ÜLGER SEDA,Arastırmacı: DELIKAN EBRU, Arastırmacı:KESIM BERTAN, ,

09/11/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

3.Rat Femur Modelinde Retrograd Dolgu Materyallerinin Osteoindüktif Potansiyelinin Histolojik

Degerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,

Arastırmacı:ÖZCAN KÜÇÜK AYSE,Yürütücü:AKSU SEÇKIN,Arastırmacı:DELIKAN EBRU, 01/06/2018

(Devam Ediyor) (ULUSAL)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. DELİKAN EBRU, CANTEKİN KENAN (2019). The Effects of Various Hemostatic Agents on Shear-bond Strength in Primary Teeth: An In Vitro Study. Journal of Advanced Oral Research 10.1 (2019): 24-29.

A2. KESKINRÜZGAR AYDIN, ÖZCAN KÜÇÜK AYSE, DELIKAN EBRU (2018). Knowledge, Attitude, and

Practices of Oral and Maxillofacial Surgeons Regarding Behavior Guidance Techniques for Managing Child Patients. Cumhuriyet Dental Journal, 21(4), 311-318., Doi: 10.7126/cumudj.

A3. KESIM BERTAN, AK BURAK, ÜSTÜN YAKUP, DELIKAN EBRU, GÜNGÖR AHMET (2018). Effect of Chitosan on Sealer Penetration into the Dentinal Tubules. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(10), 1284-1290., Doi: 10.4103/njcp.njcp_127_18

A4. TOPÇUOGLU GAMZE, TOPÇUOGLU HÜSEYIN SINAN, DELIKAN EBRU, AYDINBELGE MUSTAFA, DOGAN SALIH (2017). Postoperative pain after root canal preparation with hand and rotary files in primary molar teeth. Pedıatrıc Dentıstry, 39(3), 192-196.

A5. CANTEKIN KENAN, ARSLAN DURAN, DELIKAN EBRU (2015). Presence and distribution of dental enamel defects recurrent aphthous lesions and dental caries in children with celiac disease. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(3), 606-609.

A6. CANTEKIN KENAN, SEKERCI AHMET ERCAN, PEDUK KÜBRA, DELIKAN EBRU, ÖZAKAR ILDAY NURCAN, DEMIRBUGA SEZER, MILOGLU ÖZKAN (2014). Dental Age Assessment for Different Climatic Regions. Amerıcan Journal Of Forensıc Medıcıne And Pathology, 35(3), 197- 200.

A7. CANTEKIN KENAN, YILDIRIM MUSTAFA DENIZHAN, DELIKAN EBRU,Çetin Seçil (2014). Postoperative discomfort of dental rehabilitation under general anesthesia. Pakistan Journal of Medical Sciences, 30(4), 784-788.

A8. CANTEKIN KENAN, BÜYÜK SÜLEYMAN KUTALMIS, DELIKAN EBRU,Pedük kübra,DEMIRBUGA SEZER

(2014). Pulp chamber temperature increase from curing light units: an in vitro study. Journal of dentistry for children, 81(3), 128-132.

A9. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU, ÇALISKAN SEÇIL (2014). In vitro bond strength and fatigue stress test evaluation of different adhesive cements used for fixed space maintainer cementation. European Journal of Dentistry, 8(3), 314, Doi: 10.4103/1305-7456.137632  

A10. CANTEKİN K, HERDEM G, DELİKAN E. (2014). Regenerative endodontic treatment (revascularization) for necrotic immature premolar. Journal of Pediatric Dentistry2(2), 78.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. DELIKAN EBRU, ÖZCAN KÜÇÜK AYSE (2018). Assessment of knowledge and awareness of parents

about bruxism in children. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th

Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 92 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B2. ERZEK DUYGU, ÇALISKAN SEÇIL, DELIKAN EBRU, AKSU SEÇKIN (2018). Oral treatment

management of patient with molar incisor hypomineralization. International Association of

Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry

(Poster)

B3. GÖGÇE ÖZGE, ÇALISKAN SEÇIL, DELIKAN EBRU, KIZILASLAN SENA (2018). Dental trauma

knowledge of emergency medical doctors: a survey study.. International Association of Pediatric

Dentistry Regional Meeting, 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry (Sözlü Sunum)

B4.  DELIKAN EBRU (2018). Çocuklarda dental travma nedeniyle olusan kök kırıklarında farklı tedavi

yaklasımları: Üç olgu sunumu. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)

B5. DELIKAN EBRU, KIZILASLAN SENA, ÇALISKAN SEÇIL (2018). Evaluation of occupational burnout

levels of dental nurses. World Congress on Nursing and Healthcare (Sözlü Sunum)

B6. ÇALISKAN SEÇIL, KIZILASLAN SENA, DELIKAN EBRU (2018). Parenteral satisfaction after dental

rehabilitation under general anesthesia in children. World Congress on Dental Oral Health 2018

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B7. DELIKAN EBRU, KIZILASLAN SENA, ÇALISKAN SEÇIL (2018). Knowledge levels of senior dental

students about traumatic dentoalveolar injuries. World Congress on Dental Oral Health 2018

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B8. ÇALISKAN SEÇIL, KIZILASLAN SENA, DELIKAN EBRU (2018). Role of the nurses to four-handed

technique applications in pediatric dentistry. World Congress on Nursing Healthcare (Sözlü Sunum)

B9. DELIKAN EBRU, ÖZCAN KÜÇÜK AYSE (2018). Agız, Dis ve Çene Cerrahisi Uzmanlarının Çocuk

Hastalarda Uygulanan Davranıs Yönlendirme Tekniklerine Iliskin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B10. ÖZCAN KÜÇÜK AYSE, DELIKAN EBRU, KARAHAN FERYAL (2018). Kostmann Sendromlu bir çocugun

agız bulguları. Turhish association of oral and maxillofacial surgery 25th international scientific congress (Özet Bildiri/Poster)

B11. KOÇAK NAZAN, DELIKAN EBRU (2018). The effect of poster and oral presentation training on the

management of traumatic dental injury in pediatric dental patients. IAOMS - AÇBID Joint

Congress 2018- 12. Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B12. DELIKAN EBRU, AKSU SEÇKIN, ÇALISKAN SEÇIL (2018). Çocuk Hastalarda Multidisipliner Dis

Hekimligi Tedavilerinde Kullanilan Davranis Yönlendirme Teknikleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalısmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B13. ERAGCA RABIA, DELIKAN EBRU, ALTAN HALENUR (2017). Dental Travmaya Ugramıs ve Radikler

Kist Gelismis Genç Daimi Keser Dise Rejeneratif Endodontik Tedavi Uygulaması. TDB 23. International Dental Congress (Özet Bildiri/ Poster)

B14. ALTAN HALENUR, DELIKAN EBRU, AKKOÇ SÜMEYRA (2017). Dental Travmaya Ugramıs Genç Daimi

Dislerde Rejeneratif Pulpa Tedavisi. 23th International Dental Congress (Özet Bildiri/ Poster)

B15. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU (2015). Conservative Treatment of the Dentigerous Cyst A case Report. 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) (Özet Bildiri/Poster)

B16. AYDINBELGE MUSTAFA, DOGAN SALIH, DELIKAN EBRU (2014). Root resorption due to trauma related with malformed root formation. 18th World Congress on Dental Traumatology (Özet Bildiri/ Poster)

B17. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU, ÇETİN SEÇİL, YILDIRIM MUSTAFA DENIZHAN (2013). Discomforts

after dental rehabilitation under general anesthesia with nasotracheal intubation. 101. FDI Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

B18. CANTEKİN, K.; DELİKAN, E. Sabit yer tutucu simantasyonunda kullanılan 5 farklı yapıştırıcı simanın bağlanma dayanıklılığı ve sağkalımın in vitro olarak değerlendirilmesi, 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi 2013 Kayseri

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. DELIKAN, E. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı Diş Hekimliği, ISBN: 9786052580639, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018.

C2.2. DELIKAN, E. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı Diş Hekimliği, ISBN: 9786052580639, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. DELIKAN EBRU; KOÇAK NAZAN (2019). Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal, 6.1: 38-43.

D2. DELIKAN EBRU (2018). Süt dişi pulpotomi tedavilerinde kullanılan hemostatik ajanlar. yeditepedentaljournal, 14(2), 109-116. (Derleme Makale)

D3. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU (2014). Ektodermal Dısplazılı Çocuk Hastada Dental Tedavı Yaklasımı: Bır Olgu Raporu. J Dent Fac Atatürk Uni, 24(3), 413-417. (Vaka Takdimi)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU (2014). Çölyak hastası çocuklarda dental mine defektleri rekürrent

aftöz stomatit ve DMFT dmft indeksi degerlendirilmesi. 21. Türk Pedodonti Dernegi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

E2. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU (2013). Sabit yer tutucu simantasyonunda kullanılan bes farklı yapıstırıcı simanın baglanma dayanıklılıgı ve sagkalımın in vitro olarak degerlendirilmesi. 20. Türk Pedodonti Dernegi Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E3. CANTEKIN KENAN, DELIKAN EBRU (2013). Ektodermal Displazi Bir olgu sunumu. 20. Türk PedodontiDernegi Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)