0 (352) 324 00 50
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN

Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN

Periodontoloji

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: CEM ABDULKADİR GÜRGAN

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Periodontoloji Ankara Üniversitesi 1988
Doçentlik Periodontoloji Ankara Üniversitesi 1994
Prof. Periodontoloji Ankara Üniversitesi 2006
Prof Periodontoloji Erciyes Üniversitesi 2012


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve

Danışman(lar)ı :

MANDİBULAR MOLAR DİŞLERİN BUKKAL / LİNGUAL YÜZEYİNDEKİ FARKLI KEMİK SEVİYELERİNİN RADYOGRAFİK OLARAK SAPTANMASINDA GÖZLEMCİ VARYASYONU

Prof. Dr. Hamit BOSTANCI

Görevler:

UNVAN GÖREV YERİ YIL
Ar.Gör DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ANKARA Üniversitesi 1989-1999
Dr.Ar.Gör. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ANKARA Üniversitesi 1994-1999
Yrd.Doç.Dr. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ANKARA Üniversitesi 1999-2006
Doç.Dr. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ANKARA Üniversitesi 2006-2011
Doç.Dr. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ERCİYES Üniversitesi 2011-2012
Prof. Dr. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi ERCİYES Üniversitesi 2012-2017
Prof. Dr. DİŞ HEKİMLİĞİ Fakültesi NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi 2017-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. KRONİK PERİODONTİTİSLİ VE DİSLİPİDEMİLİ OBEZ HASTALARDA CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Doktora Tezi)

2- HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA AĞIZ SAĞLIĞI DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA (Doktora Tezi)

3- PERİODONTAL HASTALIĞIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ (Doktora Tezi)

4- HEMODİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ANEMİ İLE AĞIZ SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL POPÜLASYON ÇALIŞMASI (Doktora Tezi)

5-PERİİMPLANT MUKOZİTİS VE PERİİMPLANTİTİS TEDAVİSİNDE MEKANİK TEDAVİYE İLAVE LOKAL OLARAK %1’LİK KLORHEKSİDİN GLUKONAT JEL VE DİODE LAZER UYGULAMALARININ KIYASLANMASI (Doktora Tezi)

6-PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİODONTAL TEDAVİNİN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ: RASTGELE KONTROLLÜ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA (Uzmanlık Tezi)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-  Proje yürütücüsü

Kronik Periodontitisli Ve Dislipidemili Obez Hastalarda Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Etkisinin Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi BAP-2008-08B3334001” (Doktora Tezi- Tamamlandı)

2-  Proje yürütücüsü

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Anemi ile Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Kesitsel Popülasyon Çalışması, Erciyes Üniversitesi TDK-2013-4626 (Doktora Tezi-Tamamlandı)

3-  Proje yürütücüsü

Periimplant mukozitis ve periimplantitis tedavisinde mekanik tedaviye ilave lokal olarak %1’lik klorheksidin glukonat jel ve diode lazer uygulamalarının kıyaslanması Erciyes Üniversitesi TDK-2013-4711 (Doktora Tezi-Tamamlandı)

4- Proje yürütücüsü

Dişeti Morfometrik Değerlendirmelerinde Bilgisayar Destekli Standardize Dijital Fotografik Görüntüleme Yönteminin Güvenilirlik ve Tutarlılığının Değerlendirilmesi için PLC Kontrollü Tam Otomasyonlu Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Erciyes Üniversitesi TOA-2015-5584 (Öncelikli Alan-Tamamlandı)

5-  Proje yürütücüsü

Periton Diyalizi Hastalarında Periodontal Tedavinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Rastgele Kontrollü Prospektif Klinik Çalışma Erciyes Üniversitesi TDH-2015-5657 (Uzmanlı Tezi-Tamamlandı)

6- Proje Yürütücüsü

Periodontal Tedavinin Diyabetik Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi Rastgele Kontrollü Klinik Prospektif Çalışma Erciyes Üniversitesi TDH-2016-6870 (Uzmanlı Tezi-Devam ediyor)

  7- Araştırmacı

Ortodontik Tedavi Ve Veya Periodontal Olarak Siçan DislerindeOlusturulan Dehisenslerin Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Enjeksiyonu Ve Kollajen Araciligi IleMezenkimal Kök Hücre Aktarimi Uygulamasının Etkilerinin Degerlendirilmesi Ve Karsilastirilmasi, TÜBITAK PROJESI , 02/12/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

İdari Görevler :

Yönetim Kurulu üyeliği:                                                          Tarih

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       1999-2006 ve 2011

Muayene ve Kabul Komisyonu üyeliği:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2000-2007 ve 2010-2011

Hurda Tespit Komisyonu Başkanı:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2004-2007

Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM),

Merkez Genel Kurul üyeliği

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2005-2011

ERASMUS koordinatör yardımcılığı:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2007-2010

Dekan Yardımcılığı:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2007-2010

ERASMUS ve FARABİ koordinatörlüğü:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2010-2011

Dış İlişkiler ve Association for Dental

Education in Europe (ADEE) sorumlusu:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2010-2011

Anabilim Dalı Başkanlığı:

 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği

 Fakültesi Periodontloji A.D.                                                   2011-2017

 Dekan Yardımcılığı:

 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2012-2016

 ERASMUS koordinatörlüğü:

 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi                       2012-2017

 Dekan

 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi     2017 -

            

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ

AVRUPA PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ

Ödüller :

Son  iki  yılda  verdiği  lisans  ve  lisansüstü  düzeydeki  dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı
2015-2016 Güz Periimplant problemler ve tedavileri
Periodontoloji’de KlinikAraştırma Yöntemleri
 
İlkbahar Periimplant problemler ve tedavileri
Periodontoloji’de Klinik Araştırma Yöntemleri
 
2016-2017 Güz Periodontal hastalık Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Araştırma Teknikleri
Periodontal Cerrahi teknikleri (Gingivektomi-Gingivoplasti- Flep=
Periodontolojide Güncel Tedavi protokolleri
İlkbahar Yaşlanma ve Periodontal Sağlık
Kanıta Dayalı Periodontoloji Periodontal Tıp


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Gul Amuk N, Kurt G, Karsli E, Ozcan S, Acar MB, Amuk M, Lekesizcan A, Gurgan CA. Effects of mesenchymal stem cell transfer on orthodontically induced root resorption and orthodontic tooth movement during orthodontic arch expansion protocols: an experimental study in rats. Eur J Orthod. 2019 May 30. pii: cjz035. doi: 10.1093/ejo/cjz035. [Epub ahead of print]

A2. Tasdemir Z, Özsarı Tasdemir F, Gürgan C, Eroglu E, Gunturk I, Kocyigit I.The effect of periodontal disease treatment in patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Int Urol Nephrol. 2018 Aug;50(8):1519-1528. doi: 10.1007/s11255-018-1913-y. Epub 2018 Jun 20.

A3. BODUROĞLU B.,BAĞIS N.,GÜRGAN C.A.,BOSTANCI H.S.,SAİNİ R. (2018). Effect of antibiotic prophylaxis on serum CRP level immediately following periodontal treatment: An experimental clinical study.. International journal of experimental dental science, 7(1), 23-29. 

A4. Balci N, Alkan N, Gurgan CA. Psychometric properties of a Turkish version of the oral health impact profile-14. Niger J Clin Pract. 2017 Jan;20(1):19-24. doi: 10.4103/1119-3077.164353. PubMed PMID: 27958241.

A5. Taşdemir Z, Özsarı Taşdemir F, Koçyiğit İ, Yazıcı C, Gürgan CA. The clinical and systemic effects of periodontal treatment in diabetic and non-diabetic obese patients. J Oral Sci. 2016;58(4):523-531. doi: 10.2334/josnusd.16-0163. PubMed PMID: 28025436.

A6. Guzeldemir-Akcakanat E, Gurgan CA. Systemic moxifloxacin vs amoxicillin/ metronidazole adjunct to non-surgical treatment in generalized aggressive periodontitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015 Jul 1;20(4):e441-9. PubMed PMID: 26034931; PubMed Central PMCID: PMC4523257.

A7. Kocyigit I, Yucel HE, Cakmak O, Dogruel F, Durukan DB, Korkar H, Unal A, Sipahioglu MH, Oymak O, Gurgan CA, Tokgoz B. An ignored cause of inflammation in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis: periodontal problems. Int Urol Nephrol. 2014 Oct;46(10):2021-8. doi: 10.1007/s11255-014-0716-z. Epub 2014 Apr 23. PubMed PMID: 24756531.

A8. Altay U, Gürgan CA, Ağbaht K. Changes in inflammatory and metabolic parameters after periodontal treatment in patients with and without obesity. J Periodontol. 2013 Jan; 84(1):13-23. doi: 10.1902/jop.2012.110646. Epub 2012 Feb 21. PubMed PMID: 22348694.

A9. Gürgan CA, Ozcan M, Karakus  O , Zincircioglu G, Arat M, Soydan E, Topcuoglu P, Gurman G, Bostancı HS. Periodontal status and post-transplan- tation complications following intensive periodontal treatment in patients underwent allogenic hemato-poietic stem cell transplantation conditioned with myeloablative regimen. Int J Dent Hygiene 2013 May;11(2):84-90. DOI: 10.1111/j.1601-5037.2012.00550.x

A10. Camgöz M., Gurgan C.A, Akkaya M. Turkish Dental Students’ and Dentists’ Ability to Assess Gingival Health Status with DAAGS Software J Dent Educ 2011 75:1127-1132

A11. Akay B.N., Sanli H., Topcuoglu P, Zincircioglu G.,  Gurgan C., and  Heper A.O. Black Hairy Tongue After Allogeneic Stem Cell Transplantation: An Unrecognized Cutaneous Presentation of Graft-Versus-Host Disease Transplantation Proceedings, 42, 4603–4607 (2010)

A12. Fentoğlu, Ö., Sözen, T., Öz, S.G., Köroğlu, B.K., Sönmez, Y., Tonguç, M.O., Gürgan, C.A., Aykaç, Y., Kırzıoğlu, F. Short-term  effects of periodontal therapy on anti- lipemic  treatment: a preliminary report. Oral Disease 2010; 16(7):648-54

A13. de Souza RF, de Freitas Oliveira Paranhos H, Lovato da Silva CH, Abu-Naba'a  L, Fedorowicz Z, Gurgan CA. Interventions for cleaning dentures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007395. DOI: 10.1002/14651858.CD007395.pub2.

A14. Camgöz M., Gurgan C.A., Kajiwara K., Kawamura M “Dental students’ Ability to assess gingival health status with DAAGS software” J of Dental Education 2008 : 72(1) 59-66.

A15. Beklen A., Ainola M., Hukkanen M., Gürgan C., Sorsa T., Konttinen Y.T.  MMPs, IL-1, and TNF are Regulated by IL-17 in Periodontitis J. Dent. Res. 2007 86: 347-351.

A16. Gurgan CA, Zaim E, Bakirsoy I, Soykan E. Short-term side effects of 0.2% alcohol-free chlorhexidine mouthrinse used as an adjunct to non-surgical periodontal treatment: a double-blind clinical study. J Periodontol. 2006 Mar;        77(3):370-84.

A17. Gürgan C.A., İşeri H., Kişnişci R.” Alterations in gingival dimensions following rapid canine retraction using dentoalveolar distraction osteogenesis” Euro J     Orthodont. 27 (3): 24-332 (2005).

A18. Gürgan C.A., Bilgin E. ”Distribution of different morphologic types of subgingival calculus on proximal root surfaces” Quintessence International 36 (3) 202-208 (2005)

A19. Gürgan, C.A., Oruç, A.M., Akaya, M, “Alterations in the location of mucogingival junction 5 years after coronally repositioned flap surgery” J Periodontol, 75:   893-901 (2004).

A20. Bilgin, E., Gürgan C. A., Arpak, M. N., Bostancı, H. S., Güven, K. “Morphological Changes in Diseased Cementum Layers: A Scanning Electron Microscopy Study” Calcified Tissue International., 74: 476-485 (2004).

A21. Eren, K S., Gürgan, C.A., Bostancı, H.S. “Evaluation of Non-Surgical Periodontal Treatment Using 2 Time Intervals.” J Periodontol , 73: 1015-1019 (2002)

A22. Günhan, Ö., Günhan, M., Berker, E., Gürgan C.A., Yıldırım. H. ”Destructive Membranneous Periodontal Disease (Ligneous Periodontitis)“ J Periodontol ,70:919-925 (1999)

A23. Gürgan, C., Gröndahl, K., Wennström, J.L.  “Observer variation in the radiographic assessment of the bone level on the buccal and lingual surfaces of mandibular molars.” Dentomaxillofac. Radiol., Vol. 24, No.3, 165-168 (1995)

A24. Gürgan, C., Gröndahl, K., Wennström, J.L.  “Observer performance in locating the bifurcation in mandibular molars on periapical radiographs.” Dentomaxillofac. Radiol., Vol. 23, November 192-196 (1994)

A25. Gürgan, C., Gröndahl, K., Wennström, J.L. “Radiographic detectability of bone loss in the bifurcation of mandibular molars: an experimental study.” Dentomaxillofac. Radiol., Vol. 23, August 143-148 (1994)

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Konferanslar:

B1. Gurgan C.A. “Relationship Between Periodontitis And Metabolic Parameters” BaSS Meeting 28 Nisan-1 Mayıs, Bükreş, Romanya 2011

B2. Gürgan, C.A.Effect Of Periodontal Treatment on Systemic Inflammatory And Metabolic Parameters” AEEDC Speciality Meeting (Perio-Implant) 30 - 31 January, Dubai, United Arab Emirates 2011

B3. Gürgan, C.A."Radiographic Evaluations of Periodontal Problems"3rd  Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors, Bursa, Turkey, 1999.

SCI dergilerdeki özetler:

B4. Koçi A, Gürgan CA, Ünsal E “Clinical and radiographical evaluation of periodontal biotype of maxillary central incisors: a pilot study for thevalidity and the relaibility of the measurements” Europerio 7 Vienna 2012

B5. Zincircioğlu G, Gürgan CA “Evaluation of the oral health status in hematological diseases: a cross-sectional study” Europerio 7 Vienna 2012

B6. Balci N, Gürgan CA, Alkan N, Uslu Toygar H “The impact of periodontal disease on quality of life” Europerio 7 Vienna 2012

B7. Akyol Ç, Boyvat, A., Gürgan C. A., Bostancı H. S.  “Effect of periodontal treatment on clinical  symptoms  of  Behçet's  disease”.  Europerio  5,  Madrid,  Spain,  J  Clin Periodontol Supp. 4: Vol: 3 86-87, 2006.

B8. Karaman, A. T. Ünsal E. and Gürgan C. “Oral malodor in children” Europerio 5, Madrid, Spain, J Clin Periodontol Supp. 4: Vol: 3 86-87, 2006.

B9.  Özçelik,  O.,  Özcan,  M.,  Gürgan,  C.A.,  Günhan,  Ö.  “GTR  treatment  for  lateral periodontal cyst” Europerio 4, Berlin, Germany, J Clin Periodontol Supp. 4: Vol: 3 86-87, 2003.

B10. Özdemir, E., Gürgan, C.A., Arpak, N., Elhan, A. “Estimation of symmetry of alveolar bone loss” Europerio 4, Berlin, Germany, J Clin Periodontol Supp. 4: Vol: 3 42-43, 2003.

B11. Gürgan, C.A., Onul, M., Bostancı, H. “Histologic comparasion of diamond coated vs conventional curette Instrumentation in periodontal healing” Europerio 3, Geneve Switzerland, J Clin Periodontol Supp. 1: Vol: 27: 46, 2000

B12.  Oruç,  A.M.,  Gürgan,  C.A.,  Akaya,  M.  “Alterations  in  Clinical  Measurements Pertaining Location of Mucogingival Junction Following Coronally Repositioned Flap Procedure” Europerio 3, Geneve Switzerland, J Clin Periodontol Supp. 1: Vol: 27: 68, 2000.

Sözlü sunumlar:

B13.   Alkan A.B., Çakmak Ö., Yılmaz S., Cebi T., Gürgan C.A. “The relationship between psychological  stress  and  oral  health  status/behaviours  in Turkish  population”  17th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tiran, Albania 2007.

B14.   Yılmaz H.G., Gürgan C., Aykaç M.Y. “Validity and limitations of self-reported health questionnaire: Gingival bleeding” 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 2007.

B15. Boduroğlu  B.,  Gürgan  C.A.,  Bostancı  H.S.  “The  changes  in  C-reactive  Protein associated cardiovascular risk level in gingivitis and chronic periodontitis patients”12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 2007.

B16. Gürgan,  C.A.,  Aksu,  E.,  Arpak,  N.  "Radiographic  Evaluations  of  Tooth-Implant Connected Fixed Bridge Restorations In Patients with Past Periodontitis History” 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Turkey, 2002.

B17. Soykan, E., Zaim, E., Bakırsoy, I., Gürgan, C.A., Paksoy, C., Elhan, A. “Evaluation of radiographic features used in diagnosis of alveolar bone loss on panoramic radiographs” 7th  Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası, Turkey, 2002.

B18. Güzeldemir, E., Gürgan, C.A., Arpak, M.N. “Evaluation of restorations in the relation to bone level on panoramics” 5th  Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Greece, 2002.

B19. Gürgan, C.A., Erdoğan, B., İşeri, H. “Evaluation of Root Resorption in Open Bite Cases” 75th Congress of European Orthodontic Society, Strasbourg, France, 1999.

B20. Güzeldemir,  E., Arpak,  N.,  Gürgan,  C.A.  “Periodontal  Evaluations  on  Panoramic radiographs” 4th  Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 1999.

 Poster sunumları:

B21. Zincircioğlu G, Altay U, Gürgan C.A. Treatment of Gingival Overgrowth Due to Leukemia: A case Report 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, Varna, Bulgaria, 2009

B22. Bostancı, H., Boduroğlu, B. Gürgan, C.A. The effect of single session of non-surgical periodontal therapy on C-reactive protein levels: A pilot study” 10th  Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, Serbia, 2005 

B23. Adalı A., Gürgan C.A., Günhan Ö. “Peripheral ossifying fibroma: A case report” 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, 2004.

B24. Boduroğlu F.B., Oruç A.Z., Özer L.,Gürgan C.A., Üçtaşlı S. “The multidisiciplinary treatment approach for papillon-lefevre syndrome: A case report” 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, 2004.

B25. Gürgan, C.A., Aksu, E., Arpak, N. Radiographic Evaluation of Frialit-2 Implant System Applications to Periodontally Compromised Patients” 9th  International Friadent Symposium, FRIASCIENCE No:1, Strasbourg, France, 2001. 

B26. Gürgan, C.A., Aksu, E., Arpak, N. Three Years Radiographic Evaluation of Implants” 9th   International  Friadent  Symposium,  FRIASCIENCE  No:1,  Strasbourg,  France, 2001.

B27. Gürgan, C.A., Işıksalan, T. “Treatment of a Root Fractured Case“ 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 1999.

B28. Uslu,  H.,  Gürgan,  C.A.,  Günhan,  M.,  Günhan,  Ö.  “Intraoral  Sings  of  Ligneous Periodontitis” 4th  Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey,1999.

B29. Işıksalan, T., Gürgan, C.A.Combined Treatment of an Extrusive Luxation with a Root Fractured Case “4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey,1999.

B30. Arpak,  M.N.,  Ünsal,  E.,  Eskitaşcıoğlu,  A.,  Gürgan,  C.A.,  Çıray,  N.  “Nifedipine induced gingival hyperplasia” Annual Meeting of Scandinavian Society of Periodontology, Jönköping, Sweden, 1991.

B31. Gürgan, C.A., Bostancı, H. “Scanning Electron Microscopic Evaluation of Teflon Membrane Following Surgery in Guided Tissue Regeneration” XIes  Journées Françaises de Parodontologie, Cannes, France, 1990

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Camgöz M, Gürgan C.A. Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ağız ve diiş sağlığı ile Kişisel Bakım Alışkanlıklarının Hiroşima Üniversitesi Dental Davranış Envanteri (HU-DBI) Kullanılarak Değerlendirilmesi” ADO Klinik Bilimler Dergisi 2011; 4: 745-752

D2. Gurgan, C.A., “İmplant çevresi doku sağlığı, problemleri, tedavileri ve koruma yöntemleri.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Özel sayısı1:1, 54 (2010)

D3. Özcan, M., Gurgan, C.A., Günhan, Ö. “Lateral periodontal kist tedavisinde rejeneratifbyaklaşımın  3  yıllık  klinik  değerlendirmesi:  Bir  olgu  sunumu” Türkiye Klinikleri Journal of Dental Science,, 12:1, 23-27 (2006).

D4. Oruç, A.M., Gürgan, C.A., Akkaya, M. “Kuronale repozisyone flep tekniği ile tedavi edilen dişeti çekilmesi vakalarında mukogingival hat konumunun uzun dönem klinik değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 31:56-63 (2004) 

D5. Gürgan, C.A., Alanyalıoğlu, A., Arpak N.M., Elhan A. “Dental arktaki anatomik çeşitliliklere göre dişeti cebi sıvısı akışındaki değişiklikler” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 10:1, 33-37 (2004)

D6. Güzeldemir, E., Gürgan, C.A., Arpak, N., Elhan A.,”Periodontal kemik kaybında simetrinin değerlendirilmesi” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 10:1, 16-21 (2004)

D7. Güzeldemir, E., Gürgan, C.A., Arpak,”Rutin klinik hastalarından elde edilen panoramik radyograflarda subgingival kalkulus ve angüler defekt dağılımının değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 30:2, 141-147 (2003)

D8. Gürgan, C.A., Saygın, İ., Akaya, M. “Subgingival kalkulus bulunan ve bulunmayan periodontal ceplerin tedaviye verdikleri yanıtın klinik olarak değerlendirilmesi” Diş Hekimliğinde Klinik, 15: 2, 65-72 (2002)

D9. Alanyalıoğlu A., Gürgan C. A., Bostancı H. S. ”Diş hekimliği fakültesine başvuran farklı yaş gruplarındaki bireylerden elde edilen panoramik radyografilerin değerlendirilmesi: II. Bölüm.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5:3, 206.(1999)

D10. Gürgan C. A., Bostancı H. S. “Furkasyon bölgesi kemik seviyesindeki değişimlerin belirlenmesinde gözlemci karar birliği: Mandibular molar dişlerde deneysel bir çalışma.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5:3, 199 (1999)

D11. Alanyalıoğlu A., Gürgan C. A., Bostancı H. S. “Diş hekimliği fakültesine başvuran farklı yaş gruplarındaki bireylerden elde edilen panoramik radyografilerin değerlendirilmesi: I. Bölüm.” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5:2, 139 (1999)

D12. Yaman, Z., Özkal, Ş. , Gürgan, C. Gürbüzer, B. “Nervus alveolaris inferior blokajında klasik, Gow-Gates ve Akinosi tekniklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.”İ Ü Diş Hek Fak Der, 30: 4, 198-205 (1995)

D13. Özkal, Ş., Gürgan, C., Yaman, Z., Yücel, O. “Alt üçüncü molar cerrahisini takiben ikinci molar periodontal yapılarının değerlendirilmesi” GATA Bülteni, 39: 481-486 (1997)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Konferanslar

E1. Gürgan C.A. “İmplant çevresi doku sağlığı, problemleri, tedavileri ve koruma yöntemleri”Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Uluslararası implantoloji Sempozyumu. Antalya 2012

E2Gürgan, C.A. “Hematolojik Hastalıkların Tedavisinde periodontal Yaklaşım” 37. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007

E3Gürgan, C.A. “Kemik içi defektlerin ve furkasyon problemlerinin teşhis ve tedavisinde günümüzdeki yaklaşımlar ve geleceğe dönük değerlendirmeler” 35. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2005

E4Gürgan, C.A. “Dişhekimliğinde multidisipliner radyolojik uygulamalar: Radyolojik yönden periodontal değerlendirme” Oral Diagnoz ve Maksilofasiyal Radyoloji Derneği Bilimsel Sempozyumu, İzmir, 2004

E5Gürgan, C. " Kemik İliği Transplantasyonu Hastalarında Periodontal Değerlendirme" Türk Periodontoloji Derneği 11. Periodontoloji Sempozyumu, İstanbul, 2001.

Sözlü tebliğler

E6. Zincircioğlu G, Gürgan C.A “Hematolojik Tedavi Alan Hastalarda Periodontal ve Oral Mukoza sağlığının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma” 41. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2011

E7. Akboyun N, Gürgan C.A., Alkan N “Periodontal Hastalığın yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: OHIP-14 (Türkçe) nin Geçerlilik ve Güvenilirliği” 41. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2011

E8. Önder C, Ünsal E, Gürgan C. “Ağız içi Lokal Antimikrobiyal Ajan Uygulamalarının Dişeti Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Klinik Değerlendirilmesi” 39. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu, Ankara, 2009.

E9. Özcan, M., Gürgan, C.A., Arat, M., Soydan, E., Gürman, G. “Hematopoietik hücre transplantasyonu öncesi periodontal tedavilerin engraftman süreleri üzerine etkisi: Vaka kontrollü klinik değerlendirme. 35. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2005

E10. Boduroğlu, B., Gürgan, C.A., Bostancı, H. “Periodontal hastalıkta klinik parametreler ve C-reaktif protein seviyeleri arasındaki ilişlkinin değerlendirilmesi” 35. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2005 

E11Gürgan, C.A., Cebeci, İ., Ünsal, K., Terzioğlu, H. “Üst çene ön bölge diş kayıpları sonrası bölgenin hazırlanması ve implant ile restorasyonu: Araştırma protokolü ve pilot çalışma vakaları” Türk Oral İmplantoloji XV. Bilimsel Kongresi, Fethiye, 2004

E12Gürgan, C.A., Oruç, A.M., Akaya, M. “Kuronale repozisyone flep cerrahisi sonrası 5 yıllık dönemdeki mukogingival hat konumu değişimleri” 34. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Ankara, 2004 

E13. Boduroğlu, B., Gürgan C. “Gingival fibromatozis: Üç vaka raporu” 34. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Ankara, 2004

E14. Fentoğlu, Ö., Gürgan, C., Günhan, M., Günhan, Ö., Aykaç, Y. “Renal amiloidozisin eşlik ettiği agresif periodontitis olgusu” 34. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Ankara, 2004

E15. Boduroğlu, B., Önal, H., Güzeldemir, E., Gürgan, C.A. “Dişhekimliği Öğrencilerinin Kişisel  Ağız   Sağlığı   Bilgi   ve   Davranışları   ile   Periodontal   Durumlarının Değerlendirilmesi: (I) Anket Çalışması” 31. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E16. Önal, H., Boduroğlu, B., Güzeldemir, E., Gürgan, C.A.  “Dişhekimliği Öğrencilerinin Kişisel Ağız Sağlığı Bilgi ve Davranışları ile Periodontal Durumlarının Değerlendirilmesi: (II) Klinik Kayıtlar” 31. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E17. Eren, K., Gürgan, C.A., Bostancı, H.S. “Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Segmentler Arasındaki Uygulama Sıklığının Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi” 31. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E18Gürgan, C.A., Abrari, İ., Akaya, M. “Subgingival Kalkulus Bulunan ve Bulunmayan Periodontal  Ceplerin  tedavi  Sonrası  Prognozlarının  Değerlendirilmesi”  31.  Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E19. Güzeldemir, E., Gürgan, C.A., Arpak, M.N. “Panoramik Radyograflarda Subgingival Kalkuluslarla Angüler Defektlerin Dağılımının Değerlendirilmesi” 31. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E20Gürgan, C.A., Aksu, E., Arpak, M.N.”Periodontitis Geçirmiş Hastalarda Tek Safhalı Cerrahi  Uygulamalı  İmplantların  Retrospektif  Radyografik  Değerlendirilmesi”  31. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İzmir, 2001.

E21Gürgan, C.A., Aksu, E., Arpak, M.N. “Periodontitis Geçirmiş Hastalarda İmplant Uygulamalarının Radyografik değerlendirilmesi” Türk Oral İmplantoloji Derneği X. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2000.

E22Gürgan, C.A., Onul, M.A., Bostancı, H.S. “Tekrarlayan Sondalamaların Periodontal Dokular Üzerindeki Etkileri” XXIX: Türk Periodontoloji Derneğinin Bilimsel Kongresi, Antalya, 1999.

E23Gürgan, C.A., Oruç, A.M., Elhan, A. “Dişhekimliği Öğrencilerinin Şahsi Periodontal Sağlık Bilgisi” XXIX: Türk Periodontoloji Derneğinin Bilimsel Kongresi, Antalya, 1999.

E24Gürgan C.A., Alanyalıoğlu, A., Bostancı, H.S.“Farklı Yaş Gruplarından Elde Edilen Panoramik Radyografilerde Periodontal Durumun İncelenmesi” XXVII: Türk Periodontoloji Derneğinin Bilimsel Kongresi, Antalya, 1997..

E25Gürgan, C., Gröndahl, K., Wennström, J.L. “Bukkal/Lingual Kemik Seviyesinin Radyografik Olarak Saptanmasında Gözlemci Varyasyonu” XXIV. Türk Periodontoloji Derneğinin Bilimsel Kongresi, Antalya, 1994.

F. Diğer yayınlar :

F1. Gürgan C.A., Bilgin E. (2005) Die Verteilung morphologisch unterschiedlichere Formen   von   subgingivalem   Zahnstein   auf   approximalen  Wuerzel-oberflächen Quintessenz 56; 11: 1163-1170