0 (352) 324 00 50

• Kaliteyi iyileştirmek.

• Maliyetleri düşürmek.

• Verimliliği arttırmak.

• Kurum güvenilirliğini arttırmak ve imajını sağlamlaştırmak.

• Sunulan sağlık hizmetlerini sürekli iyileştirmek.

• Eğitim sağlamak.

• İş tatmininin artmasını sağlamak.

• Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak.