0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi Pınar YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YILDIZ

Protetik Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: PINAR YILDIZ

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2006
Doktora Protetik Diş Tedavisi Erciyes Üniversitesi 2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Estetik Bölge Tek Diş Eksikliklerinde Hemen Yüklenen “Platform Swıtch” İmplantların Değerlendirilmesi. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şubat 2014

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

2010-2014

Dr.Öğr.Üyesi  

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

2019-devam ediyor

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Esthetic Outcomes After Immediate and Late Implant Loading For a Single Missing Tooth in Anterior Maxilla. Yıldız P, Zortuk M, Kiliç E, Dincel M, Albayrak H. Niger J Clin Pract 2018;21(9):1164-70

A2.Clinical Outcomes After Immediate and Late Implant Loading For A Single Missing Tooth In The Anterior Maxilla. Yıldız P, Zortuk M, Kılıç E, Dincel M, Albayrak H. Implant Dent. 2016;25(4):504-9

A3.Assessment of Candida Species Colonization and Denture-related Stomatitis in Bar- and Locator- retained Overdentures. Kılıç K,  Koc AN, Tekinsen FF, Yıldız P , Kılıç D , Zararsiz G,  Kılıç E  J Oral Implantol. 2014;40(5):549-56B.

A4.Effect of parafunctıonal force on dental ımplant treatment ın bruxısm: a case report (two year results)  Zortuk M,  Kılıç  E, Yıldız P, Leblebicioglu I. J Int Dent Med Res 2011; 4: (1): (25-29)

A5.Effects of Finger Pressure Applied By Dentists during Cementation of All-Ceramic Crowns. Zortuk M, Bolpaca P, Kılıç K, Ozdemir E, Aguloglu S. Eur J Dent. 2010 October; 4(4):383–388

A6.Evaluation of Craniofacial Morphology of Children with Dental Fluorosis in Early Permanent Dentition Period. Dogan AA and Bolpaca P. Eur J Dent. 2009; 3(4): 304–13

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.Evaluation Of Immediate Loaded Implants In Single Tooth Missing Zone. Yıldız P, Zortuk M, Dinçel M.  39.th Annual Conference Of European Prosthodontic Association . 2015. (sözlü bildiri)    

B2.Tam Seramiklerin Simantasyonu Sırasında Dişhekimlerinin Uyguladığı Parmak Basınçlarının Karşılaştırılması. Zortuk M, Kılıç K, Bolpaça P, Özdemir E. 1. Uluslararası Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi, 11pp., Ekim.2018 (Poster bildirisi)

B3.Yerleştirme Basıncının Rezin Simanla Simante Edilen Tam Seramik Restorayonların Makaslama Direnci Üzerine Etkisi. Zortuk M, Demetoğlu G, Bolpaça P. Uluslararası Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongresi, 10pp., ekim 2018. (Poster bildirisi)

B4.Cephalometric Norms Of Turkısh Children At Early Permanent Dention According To Modified Bjork s Analysis. Aksoy A, Cetin E, Bolpaça P. The 6.th Annual Interdisciplinary Semposium of The Israel Orthodontic Society. 7-9.Dec.2005, Israel, 31

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Cam fiber ilave edilen iki farklı geçici restortif materyalin transvers dayanıklılığının, elastikiyet modülünün ve maksimum eğilme miktarının incelenmesi. Kılıç K, Yıldız P, Kesim B. SÜ Dişhek Fak Derg 2012:21 (3)115-21

D2.Üç Farkli Adeziv Simanla Dentine Simante Edilen Vita Celay Alümina Seramiklerin Makaslama Bağlanti Dirençlerinin İncelenmesi, Zortuk M. Kılıç K. Bolpaca P. Akdoğan G. Kesim B. SÜ Dişhek Fak Derg  2008;17:93-97

D3.Dişsel Florozisi Olan Çocukların Yüz Gelişiminin Björk Analizi İle İncelenmesi.              Aksoy A. Bolpaça P. TurkJOrthod 2008;21:215-226

D4.Batı Akdeniz Bölgesinde Erken Daimi Dişlenme Dönemindeki Çocuklarda Prognatizmin Björk Analizi İle Değerlendirilmesi. Aksoy A, Bolpaça P, Uskun E.  İÜ Diş Hek. Derg. 2007;41:1-9E.