0 (352) 324 00 50
Dr. Öğr. Üyesi H. Murat AYDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi H. Murat AYDOĞDU

Protetik Diş Tedavisi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hasan Murat AYDOĞDU

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği

Hacettepe Üniversitesi

2001

Doktora

Protetik Diş Tedavisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2015

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Farklı prosedürlerle sinterlenen Y TZP alt yapılarının fırınlama işlemleri karşısındaki boyutsal stabilitelerinin ve marjinal uyumlarının invitro olarak karşılaştırılması, Danışman Dr. Öğretim Üyesi: MURAT ESKİTAŞCİOĞLU    

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

2010-2015

Yar.Doç.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

2015-2016

Projelerde Yaptığı Görevler :

Farklı prosedürlerle sinterlenen Y TZP alt yapılarının fırınlama işlemleri karşısındaki boyutsal stabilitelerinin ve marjinal uyumlarının invitro olarak karşılaşrtırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ESKİTAŞCİOĞLU MURAT,Araştırmacı:AYDOĞDU HASAN MURAT, , 16/01/2014 - 06/04/2015 (ULUSAL)

İdari Görevler :

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı 2015-2016

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.ŞAHİN AYDINYURT HACER,ÇETİN ORKUN,KARAMAN ERBİL,AYDOĞDU HASAN MURAT,ERTUĞRUL ABDULLAH SEÇKİN,ŞAHİN HANIM GÜLER (2018).  Interleukin levels in preeclampsia: Relationship between preeclampsia severity and periodontal status.  International Journal of Recent Scientific Research, 9(7), 27760-27765. (Yayın No: 4662030)

A2.ÇÖKÜK NESLİHAN,KARA EMİNE,KAKİ GÜLTER DEVRİM,AYDOĞDU HASAN MURAT,SARIDAĞ SERKAN (2016).  Influence of the ER CR YSGG Laser and Different Irrigation Methods on Push out Bond Strength of Fiber Post.  Journal of Adhesion Science and Technology, 30(11), 1178-1188., Doi: 10.1080/01694243.2016.1143582 (Yayın No: 2451675)

A3.NURİ MURAT ERSOY,AYDOĞDU HASAN MURAT,BEYZA ÜNALAN DEĞİRMENCİ,ÇÖKÜK NESLİHAN,SEVİMAY MÜJDE (2015).  The effects of sintering temperature and duration on the flexural strength and grain size of zirconia.  Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica, 1(2), 43-50., Doi: 10.3109/23337931.2015.1068126 (Yayın No: 2038956)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.ESKİTAŞCİOĞLU MURAT,ÜNALAN DEĞİRMENCİ BEYZA,AYDOĞDU HASAN MURAT (2017).  ZİRKONYA ALT YAPILARIN HACİMSEL KARŞILAŞTIRILMASI.  TDB 23. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 23(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4586543)                                                                                                

B2.AYDOĞDU HASAN MURAT,MURAT ESKİTAŞÇIOĞLU (2015).  Comparison of three sintering methods.  39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2043111)                                                       

B3.AYDOĞDU HASAN MURAT,MURAT ESKİTAŞÇIOĞLU (2015).  Veneer Firing Effects Zirconia.  39th Annual Conference of theEuropean Prosthodontic Association, 52-52. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2042518)                                                                    

B4.KARA EMİNE,ÇÖKÜK NESLİHAN,AYDOĞDU HASAN MURAT,AKYOL KAKİ DEVRİM (2014).  Effect of Different Irrigation Protocols on Pushout Bond Strength of Fiber Post.  International Association on Dental Research, Pan European Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2452392)                                       

B5.ERSOY NURİ MURAT,AYDOĞDU HASAN MURAT,ÜNALAN DEĞİRMENCİ BEYZA (2014).  Zirkonyum Oksit Seramiklerin Eğilme Dayanımı Üzerine Sinterleme Prosedürünün Etkisi.  YYÜ Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2452577)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. MURAT ESKİTAŞÇIOĞLU,AYDOĞDU HASAN MURAT,TÜRK GÜLNUR IŞIL (2015).  ZİRKONYA ALTYAPILARIN MARJİNAL BÖLGE DİSTORSİYONLARININ İNCELENMESİ.  Dicle Dişhekimliği Dergisi, 16(2), 208-213. (Kontrol No: 2040677)                                                                                                                                                  

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar :

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. AYDOĞDU HASAN MURAT,ÜNALAN DEĞİRMENCİ BEYZA,ERSOY NURİ MURAT (2013).  Aesthetic Recovery With Adhesive FPD s Using Bondable Reinforcement Ribbon And Extracted Teeth.  International Dental Journal, 63(1), 345, Doi: 10.1111/idj.12052 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2451887)                                                           

G2. ÜNALAN DEĞİRMENCİ BEYZA,ERSOY NURİ MURAT,DEĞİRMENCİ ALPEREN,AYDOĞDU HASAN MURAT (2013).  Alternative Restoration Technique Of The Damaged Anterior Endodontically Treated Teeth With CAD CAM And Er Cr YSGG Laser.  International Dental Journal, 63(1), 324, Doi: 10.1111/idj.12052 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 2452014)