0 (352) 324 00 50

 Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği

 Tıbbi Etik Kurallara bağlılık

 Sürekli iyileştirme

 Yenilikçilik

 “Ben” değil “Biz” anlayışı